Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti 2018

INSCRIERE

In zilele de 11-12 Mai 2018 va avea loc, la nivelul UPB şi implicit al Facultăţii noastre, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2018 (SCSS 2018).

Vă rugăm să participaţi la lucrările acesteia, pentru a vă prezenta preocupările şi rezultatele. Sesiunea este dedicată atât studenţilor de la programele de licenţă, cât şi celor de la programele de master.

Lista sectiilor  de comunicari stiintifice studentesti, mai 2018

Cod sectieNume sectieCoordonator
02-01Comunicare ProfesionalaConf. Popadiuc Ștefania
02-02Mecanica fluidelor, hidraulica si aplicațiiProf. Corneliu Balan 
02-03Mașini si sisteme hidrauliceProf. Vasiliu Daniela
02-04Ingineria mediuluiProf. Lăcrămioara Robescu
02-05Producerea energiei electrice in CTE si CNEProf. Dupleac Daniel
Conf. Cenușă Victor
02-06Eficienta energetica si surse regenerabile de energieProf. Lăzăroiu Gheorghe
Prof. Apostol Tiberiu
Prof. Pătrașcu Roxana
Conf. Mărculescu Cosmin
Conf. Ionescu Constantin
02-07Proiectarea, exploatarea si mentenanța instalațiilor electrice din centrale si stațiiProf. Costinaș Sorina
Conf. Scripcariu Mircea
02-08ElectroenergeticaConf. Costea Marian
02-09Optimizări si Piața de energie electricaProf. Dumbrava Virgil

Pentru inscriere, sunteti rugati sa luati legatura coordonatorii sectiilor sau sa va inscrieti pentru sectiuni online aici:

https://docs.google.com/forms/d/10aS1TkL_uUhkD34SqEvUto9onS1i6EQ544Oei8zRmrY/edit

Termenul limită pentru înscriere este 25 aprilie 2018, dar pentru cazuri deosebite există posibilitatea de a înscrie lucrarea în ziua susţinerii, direct la comisia de examinare. În acest caz, lucrarea nu va apărea in programul tipărit, dar va fi inclusă în raportul desfăşurării secţiunii ca lucrare suplimentară şi va putea candida la premiile oferite. Pentru fiecare sectiune exista 4 premii în cuantum de 400 lei, 300 lei, 200 lei și respectiv 100 lei.

Fiecare premiu (sau mențiune) se va acorda pentru câte o singura lucrare (ce poate avea unul sau mai mulți autori); Nu se poate împărți un premiu între mai multe lucrări.
Se vor acorda diplome de participare pentru toate lucrările prezentate, care nu obțin premii sau mențiuni.

Programul tipărit al fiecărei secţiuni va fi înmânat tuturor celor înscrişi şi va avea specificate locul, data şi ora desfăşurării acesteia, componenţa comisiei de examinare, precum şi lista lucrărilor înscrise şi a autorilor acestora.

Durata fiecărei prezentări va fi de aproximativ 10 minute. Pot fi utilizate mijloace electronice de prezentare (slideshow, film, etc…) şi pot fi făcute demonstraţii practice.

DESFASURARE

  • Comunicare Profesionala - Rezultate

  • Mecanica fluidelor, hidraulica si aplicații - Rezultate

  • Mașini si sisteme hidraulice - Rezultate

  • Ingineria mediului - Rezultate

  • Producerea energiei electrice in CTE si CNE - Rezultate

  • Eficienta energetica si surse regenerabile de energie - Rezultate

  • Proiectarea, exploatarea si mentenanța instalațiilor electrice din centrale si stații - Rezultate

  • Electroenergetica - Rezultate

  • Optimizări si Piața de energie electrica - Rezultate