Examenul de Disertatie


REGULAMENTE

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021

Metodologiei privind desfășurarea activităților didactice – predare, învățare, evaluare pentru studenții Universității POLITEHNICA din București în anul universitar 2020-2021

PROCEDURA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTER aprobată în ședința Biroului Executiv al Facultății din data de 26.01.2021

ANUNTURI

Susținerea lucrărilor de disertaţie va avea loc ȋn perioada 01-05.03.2021

Listele cu programarea pe zile și ora exactă pentru susţinerea probelor de examen pentru fiecare candidat vor fi afișate pe site-ul facultății până la data de 26.02.2021

Informatii

Se pot prezenta la examenul de disertaţie numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:

 • absolvenţii din promoţia 2020;
 • absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.

Înscrierea

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 15.02-19.02.2021, pentru fiecare program de studii de master.

Fiecare absolvent va depune la Secretariatul facultății:

 • cererea de înscriere la examen; formularul se găseşte pe site-ul facultăţii;
 • lucrarea de disertaţie;
 • tema lucrării de disertaţie semnată;
 • copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului;
 • declaraţia de originalitate a lucrării de disertaţie; formularul se găseşte pe site-ul facultăţii;
 • dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2020/;
 • pentru studenţii străini, pe lângă actele de studii ȋn original, traducerea legalizată şi achitarea taxelor de studii, li se verifică şi datele personale;
 • două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;
 • Scrisoarea/Ordinul Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) în original.

Absolvenţii care provin de la alte instituţii de ȋnvăţământ superior, trebuie să depună suplimentar faţă de documentele de mai sus următoarele:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 • adeverinţă care atestă calitatea de absolvent, eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, cu precizarea promoţiei, domeniului absolvit, programului de studii/specializare absolvit/absolvită, duratei studiilor şi formei de învăţământ; adeverinţa trebuie să poarte semnăturile decanului facultăţii absolvite, rectorului şi secretarului şef al instituţiei din care provine absolventul;
 • Suplimentul la Diploma de inginer, întocmit în conformitate cu HG 657/2014 şi a Instrucţiunilor de completare stabilite de UPB;
 • actul de autorizare de funcţionare provizorie sau acreditare a specializării.

Coordonatorul lucrării de disertaţie, până la data de 19.02.2021.

 • Trimite secretarului comisiei Referatul de apreciere asupra lucrării de disertaţie (formularul se găseşte pe site-ul facultăţii).

Calendar pentru sustinerea examenului de disertatie


DOMENIUL
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER
COMPONENŢA COMISIEI
DATA
Link Microsoft Teams
Inginerie EnergeticăINGINERIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE   MS 2
 1. Conf. dr. ing. Radu PORUMB – președinte
 2. Prof. dr. ing. Constantin BULAC – membru
 3. Prof. dr. ing. Sorina COSTINAŞ – membru
 4. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ- membru
 5. Conf. dr. ing. Marian COSTEA - membru
 6. Conf. dr. ing Mihai SĂNDULEAC – membru
 7. As. drd. ing. Cătălin-Ionuț DAMIAN – secretar

Contact: ioan_catalin.damian@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Inginerie EnergeticăSISTEME TERMOENERGETICE
MS3
 1. Conf. dr. ing. Victor CENUSĂ – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Florin ALEXE - membru
 3. Prof. dr. ing. Gabriel NEGREANU – membru
 4. Prof. dr. ing. Paul ULMEANU - membru
 5. Conf. dr. ing. Mircea SCRIPCARIU - membru
 6. Sl. dr. ing. Diana TUTICA – secretar

Contact: diana.tutica@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Inginerie EnergeticăEFICIENŢĂ ENERGETICĂ
MS4
 1. Prof. dr. ing. Roxana PǍTRAŞCU    - preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Ileana BĂRAN – membru
 3. Conf. dr. ing. Radu PORUMB - membru
 4. Prof. dr. ing. Eduard MINCIUC – membru
 5. Conf.dr.ing. Cora BULMAU - membru
 6. As. drd. ing. Nela SLAVU - secretar

Contact: nela.slavu@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Inginerie EnergeticăINGINERIE NUCLEARĂ
MS 5
 1. Prof. dr. ing. Daniel DUPLEAC – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Ilie PRISECARU - membru
 3. Prof. dr. ing. Niculae MIHAILESCU – membru
 4. Ş.l. dr. ing. Gabriel PAVEL - membru   
 5. Ș.l. dr. ing. Andrei BUDU – membru
 6. As. drd. ing. Roxana NISTOR – secretar

Contact: roxana.nistor2810@upb.ro   

01-05.03.2021
Ora
Inginerie EnergeticăHIDRAULICĂ TEHNICĂ ȘI HIDROENERGETICĂ
MS6
 1. Conf. dr. ing. Diana Maria BUCUR – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Daniela VASILIU – membru
 3. Conf. dr. ing. Daniela Elena GOGOAȘE NISTORAN – membru
 4. Conf. dr. ing. Bogdan POPA – membru
 5. Ş.l. dr. ing. Vlad Florin PÎRĂIANU – membru
 6. As. drd. ing. Ionuț Stelian GRECU – secretar

Contact: ionut_stelian.grecu@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Inginerie EnergeticăSURSE REGENERABILE DE ENERGIE
MS 9
 1. Conf. dr. ing. Constantin IONESCU – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Carmen SAFTA – membru
 3. Prof. dr. ing. Ion TRISTIU – membru
 4. Conf. dr. ing. Bogdan POPA – membru
 5. Conf. dr. ing. Daniel ILINA – membru
 6. Șl. dr. ing. Gabriela IORDACHE – secretar

Contact: gabriela_elena.vlad@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Inginerie EnergeticăINFORMATICĂ APLICATĂ ÎN ENERGETICĂ
MS 11
 1. Conf. dr. ing. Lucian TOMA – președinte
 2. Prof. dr. ing. Constantin BULAC – membru
 3. Prof. dr. ing. Ioana FǍGǍRĂŞAN - membru
 4. Prof. dr. ing. Ion TRIȘTIU - membru
 5. Conf. dr. ing. Marian COSTEA – membru
 6. Conf. dr. ing. George Cristian LĂZĂROIU – membru
 7. Ș.l. dr. ing. Alexandru MANDIȘ    - secretar

Contact: corneliu.mandis@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Inginerie EnergeticăSERVICII ENERGETICE
MS12
 1. Prof. dr. ing. Florin ALEXE – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Gabriel NEGREANU – membru
 3. Prof. dr. ing. Paul ULMEANU - membru
 4. Conf. dr. ing. Mircea SCRIPCARIU - membru
 5. Conf. dr. ing. Victor CENUSĂ – membru
 6. Sl. dr. ing. Diana TUTICA – secretar

Contact: diana.tutica@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Inginerie EnergeticăHIDRO-INFORMATICĂ ȘI INGINERIA APEI
MS13
 1. Conf. dr. ing. Bogdan POPA – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Daniela VASILIU – membru
 3. Conf. dr. ing. Diana Maria BUCUR – membru
 4. Conf. dr. ing. Daniela Elena GOGOAȘE NISTORAN – membru
 5. Ş.l. dr. ing. Vlad Florin PÎRĂIANU – membru
 6. As. drd. ing. Ionuț Stelian GRECU – secretar

Contact: ionut_stelian.grecu@upb.ro   

01-05.03.2021
Ora
Inginerie EnergeticăENERGETICA ORAȘELOR INTELIGENTE
MS14
 1. Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU - preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Sanda Carmen GEORGESCU - membru
 3. Prof.dr.ing. Cristian Florian DINCĂ - membru
 4. Conf. dr. ing Mihai SĂNDULEAC – membru - membru
 5. Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – membru
 6. As.drd.ing. Andreya BONDREA – secretar

Contact: dana.bondrea@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Inginerie şi ManagementMANAGEMENTUL SISTEMELOR ENERGETICE
MS8
 1. Conf. dr. ing. George Cristian LĂZĂROIU – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ - membru
 3. Ş.l. dr. Cătălina ALEXE - membru
 4. Ş.l. dr. ing. Paula TUDOR - membru
 5. Ş.l. dr. ing. Alexandra IOANID – membru
 6. As. drd. ing. Narcisa Pislaru– secretar

Contact: narcisa.pislaru@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Ingineria MediuluiINGINERIA MEDIULUI IN ENERGETICA
MS7
 1. Prof. dr. ing. Gheorghe LĂZĂROIU - preşedinte
 2. Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU - membru
 3. Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ – membru
 4. Ș.l.dr.ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – membru
 5. Ș.l.dr.ing. Constantin STAN – membru
 6. As.drd.ing. Andreya BONDREA – secretar

Contact: dana.bondrea@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Ingineria MediuluiMANAGEMENTUL MEDIULUI SI DEZVOLTARE DURABILA
MB1
 1. Prof. dr. ing. Tiberiu APOSTOL - preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU    - membru
 3. Prof.dr.ing. Gheorghe LĂZĂROIU – membru
 4. Conf.dr.ing. Gabriela DUMITRAN    - membru
 5. Conf.dr.ing. Diana Mariana COCÂRȚĂ - membru
 6. Ș.l.dr.ing. Gabriela IONESCU – secretar

Contact: gionescu@upb.ro

01-05.03.2021
Ora