Examenul de Diploma (sesiunea februarie-martie 2021)

REGULAMENTE

R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea examenelor
de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021

Metodologia privind desfășurarea activităților didactice – predare, învățare, evaluare pentru studenții Universității POLITEHNICA din București în anul universitar 2020-2021

PROCEDURA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ
aprobată în ședința Biroului Executiv al Facultății din data de 26.01.2021

ANUNTURI

Susținerea proiectelor de diplomă va avea loc ȋn perioada 01-05.03.2021.

Listele cu programarea pe zile și ora exactă pentru susţinerea probelor de examen pentru fiecare candidat vor fi afișate pe site-ul facultății până la data de 26.02.2021.


Informatii

Se pot prezenta la examenul de diplomă numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:

 • absolvenţii din promoţia 2020;
 • absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.

Înscrierea: 15.02-19.02.2021

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 15.02-19.02.2021, pentru fiecare program de studii de licenţă.

Fiecare absolvent va depune la Secretariatul facultății următoarele documente:

 • cererea de înscriere la examen; formularul se găseşte pe site-ul facultăţii;
 • proiectul de diplomă;
 • tema lucrării de diplomă semnată;
 • copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului;
 • declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă; formularul se găseşte pe site-ul facultăţii;
 • dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2020/ ;
 • pentru studenţii străini, pe lângă actele de studii ȋn original, traducerea legalizată şi achitarea taxelor de studii, li se verifică şi datele personale;
 • două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;
 • Scrisoarea/Ordinul Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) în original.

Absolvenţii care provin de la alte instituţii de ȋnvăţământ superior, trebuie să depună suplimentar faţă de documentele de mai sus următoarele:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 • adeverinţă care atestă calitatea de absolvent, eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, cu precizarea promoţiei, domeniului absolvit, programului de studii/specializare absolvit/absolvită, duratei studiilor şi formei de învăţământ; adeverinţa trebuie să poarte semnăturile decanului facultăţii absolvite, rectorului şi secretarului şef al instituţiei din care provine absolventul;
 • Suplimentul la Diploma de inginer, întocmit în conformitate cu HG 657/2014 şi a Instrucţiunilor de completare stabilite de UPB;
 • actul de autorizare de funcţionare provizorie sau acreditare a specializării.

Coordonatorul lucrării de diplomă, până la data de 19.02.2021.

 • Trimite secretarului comisiei Referatul de apreciere asupra lucrării de diplomă (formularul se găseşte pe site-ul facultăţii).

Calendar pentru sustinerea examenului de diploma

DOMENIULPROGRAMUL DE STUDII DE LICENTACOMPONENŢA COMISIEIDATALink Microsoft Teams
Inginerie EnergeticăEnergetică şi Tehnologii Nucleare
 1. Prof.dr.ing. Ilie PRISECARU - preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Niculae MIHAILESCU - membru
 3. Prof. dr. ing. Daniel DUPLEAC – membru
 4. S.l. dr. ing. Andrei BUDU – membru
 5. Ş.l. dr. ing. Lazaro Gabriel PAVEL - membru
 6. As. drd. ing. Roxana NISTOR – secretar

Contact: roxana.nistor2810@upb.ro

01-05.03.2021
Ora

Inginerie EnergeticăHidroenergetică
 1. Prof. dr. ing. Sanda-Carmen GEORGESCU – preşedinte
 2. Conf. dr. ing. Georgiana DUNCA – membru
 3. Conf. dr. ing. Daniela Elena GOGOAȘE NISTORAN – membru
 4. Conf. dr. ing. Liana Ioana VUȚĂ – membru
 5. Ş.l. dr. ing. Angela NEAGOE – membru
 6. Ş.l. dr ing. Eliza Isabela TICĂ – secretar

Contact: eliza.tica@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Inginerie EnergeticăManagementul Energiei
 1. Prof. dr. ing. Horia NECULA - preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Ileana BĂRAN - membru
 3. Prof.dr.ing. Pătraşcu Roxana - membru
 4. Conf. dr. ing. Mircea SCRIPCARIU - membru
 5. Conf. dr. ing. Radu PORUMB - membru
 6. Conf. dr. ing. Constantin IONESCU – membru
 7. Sl.dr.ing. Ionut BITIR - membru
 8. As. dr. ing. Virginia VASILE – secretar

Contact: virginia.vasile@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Inginerie EnergeticăIngineria Sistemelor Electroenergetice
 1. Prof. dr. ing. Ion TRIŞTIU – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂŞAN – membru
 3. Prof. dr. ing. Sorina COSTINAŞ – membru
 4. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ – membru
 5. Conf. dr. ing. Marian COSTEA – membru
 6. Conf. dr. ing. Radu PORUMB – membru
 7. As. drd. ing. Irina PICIOROAGĂ – secretar

Contact: irina.picioroaga@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Inginerie EnergeticăTermoenergetică
 1. Prof.dr.ing. George DARIE – preşedinte
 2. Prof.dr.ing. Florin ALEXE – membru
 3. Prof.dr.ing. Gabriel NEGREANU - membru
 4. Prof.dr.ing. Cosmin MĂRCULESCU – membru
 5. Conf.dr.ing. Victor CENUŞĂ – membru
 6. Sl. dr. ing. Diana TUTICA– membru
 7. Sl.dr.ing. Mihaela NORIŞOR – membru
 8. Sl. dr. ing. Bogdan CARUTASIU –secretar

Contact: mihail.carutasiu@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Ingineria MediuluiIngineria şi Protecţia Mediului în Industrie
 1. Conf.dr.ing. Gabriela Elena DUMITRAN – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU – membru
 3. Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ – membru
 4. Ș.l. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – membru
 5. Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – membru
 6. Ș.l. dr. ing. Corina BONCESCU – secretar

Contact:  corina.ionescu@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Inginerie şi ManagementInginerie Economică în Domeniul Electric Electronic Şi Energetic
 1. Prof. dr. Ing. Virgil DUMBRAVA – preşedinte
 2. Conf. dr. ing. George Cristian LĂZĂROIU – membru
 3. Ş.l. dr. ing. Ionuţ BITIR – membru
 4. S.l. dr. ing. Cătălina ALEXE – membru
 5. S.l. dr. ing. Gabriela IONESCU - membru
 6. As. drd. ing. Mirona Ana Maria POPESCU–secretar

Contact: mirona.popescu@upb.ro

01-05.03.2021
Ora
Ştiinţe AplicateInformatică Industrială
 1. Prof. dr. ing. Constantin BULAC - președinte
 2. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ- membru
 3. Prof. dr. ing. Ion TRIŞTIU    - membru
 4. Conf. dr. ing. Radu PORUMB - membru
 5. Ș.l. dr. ing. Dorian Octavian SIDEA – membru
 6. Ş. l. dr. ing. Nicoleta ARGHIRA – membru
 7. As. drd. Andreea IANȚOC – secretar

Contact: andreea.iantoc@upb.ro

01-05.03.2021
Ora