Examenul de Diploma, Sesiunea SEPTEMBRIE 2018 (10-12.09.2018)

Înscrierile se fac la Secretariatul facultății în perioada 6 - 7 septembrie 2018

  1. Cerere de înscriere la examen. Formularul se completează și se semnează de către absolvent și se avizează de îndrumătorul de proiect.
  2. Adeverință de predare a lucrării de diplomă, eliberată de secretarul comisiei de examen. Fiecare student va preda secretarului comisiei de examen, conform programarii de mai jos, un exemplar de PD finalizat, atât în format tipărit cât și format electronic (fișier PDF sau Microsoft Word). După primirea și verificarea integrității proiectului, secretarul comisiei va elibera dovada primirii lucrării (Anexa 6a). Tema de proiect cu toate aprobările, va fi inclusă în lucrare, după pagina de titlu.
  3. Fișa de lichidare, completată și semnată (formularul se obține de la secretariatul facultății, personal).
  4. Copie buletin/carte de identitate.
  5. Două fotografii recente, pe hârtie fotografică color, MATĂ, format 3x4 cm.
  6. Referatul cadrului didactic îndrumător va fi în plic, predat la înscriere.
  7. Declarația de originalitate a proiectului de diplomă.
  8. Chestionar Angajabilitate (se regaseste in contul propriu al fiecarui student, pe platforma virtuala https://studenti.pub.ro)
  9. Chestionar ALUMNI.

Nu vor fi înscriși absolvenții care nu au la dosar diploma de bacalaureat în original, foaia matricolă în original sau care nu au achitat taxele integral.

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de diplomă este individuală şi personală.

Studentii care vor sustine examene in perioada 07- 08.09.2018 se vor putea inscrie in data de 10.09.2018.


Secretari comisii de diplomă - 4 ani - Sesiunea Septembrie 2018

Comisii de diplomă - 4 ani - Sesiunea Septembrie 2018