Camine

Anul univ. 2018/2019

CAZARE FACULTATEA ENERGETICĂ

Anul universitar 2018-2019

 

Cazarea studenților Facultății de Energetică se va face, după următorul program:

ANUL

JOI

20.09.2018

800 – 1400

VINERI

21.09.2018

800 – 1400

SÂMBĂTĂ

22.09.2018

800 – 1000

I (Licență)

Fete

P8 –EC 001

 

 

 

Băieți

P26 – EC 003

P17 – EC 003

 

 

II, III și IV

(Licență)

Fete

 

 

P8 –EC 001

 

Băieți

 

P26 – EC 003

P17 – EC 003

 

I și II

Master

Fete

 

 

 

P8 –EC 001

Băieți

 

 

P26 – EC 003

P17 – EC 003


1. Studenții anului I-licență vor fi îndrumați spre amfiteatrele de cazare, din fața Facultății de Energetică.

2. Documente obligatorii pentru obținerea cazării:
•    carte de identitate / buletin de identitate în original și copie
•    2 poze tip buletin pentru legitimația de cămin (pentru anul I)
•    timbru fiscal de 5 lei

3. Studenții anilor II-IV licență și II master care au situația școlară nedefinitivată (repetenți, exmatriculați, taxe restante) vor fi cazați după clarificarea acesteia, începând cu 24.09.2018.

4. Studenții aflați pe listele cu abateri de la conduită vor fi cazați după discutarea situației acestora în Biroul de Conducere al Facultății.

Foarte important:

Acolo unde este cazul, pentru a beneficia de reducerile acordate de UPB la tarifele de cazare, se prezintă comisiei de cazare documentele specifice (absența acestora implică plata integrală a tarifelor de cazare).
Prezentarea documentelor pentru verificare se face înainte de a merge în amfiteatru, prodecanului responsabil cu cazările, în Sala de consiliu de lângă secretariat.

DECAN,
Prof.dr.ing. Horia NECULA
În atenția studenților Facultății de Energetică
  1. Calendarul cazărilor va fi afișat în perioada următoare, ținând cont de faptul că anul universitar începe luni, 24 septembrie 2018.

  2. Studenții care au susținut examenul de admitere în anul I licență respectiv anul I master în sesiunile din iulie 2018/august-septembrie 2018 și doresc să ocupe un loc în cămin sunt rugați să transmită în acest sens un mail la adresa constantin.dragoi@upb.ro în care să specifice și eventuale dorințe (colegi de cameră, studenți ai facultății de Energetică etc.). Mail-ul trebuie să conțină obligatoriu numele și prenumele solicitantului.

  3. Cei care au optat pentru un loc în cămin la înmatriculare sunt automat luați în calcul și vor primi repartiții pentru un loc în cămin.

  4. Studenții care au părinte/părinții încadrați ca personal didactic/personal didactic auxiliar sau pensionat din sistemul de învățământ în care au ocupat aceleași categorii de posturi trebuie să prezinte la cazare o adeverință din care să rezulte acest fapt.

  5. Modelul de adeverință cu informațiile complete este atașat și se poate descărca de aici (pentru personal CD activ) sau de aici (pentru personal CD pensionat) . Acest model nu este impus dar adeverința pe care o veți prezenta trebuie să conțină toate informațiile și semnăturile din aceste modele. In caz contrar nu vor putea fi luate în considerare.

  6. Vă rugăm să aveți în vedere că aceste adeverințe nu se mai primesc ulterior perioadei cazarilor!

  7. Studenții anilor II, II și IV licență și II master vor fi cazați conform opțiunilor exprimate în cererile completate în contul de student. Orice mail transmis de către aceștia nu va fi luat în considerare până la cazarea celor care și-au depus cererile online!


DECAN,
Prof.dr.ing Horia NECULA