Scurt Istoric

După aproximativ trei decenii de la apariţia în anul 1921 a primelor forme ale învăţământului energetic universitar din România, în anul 1950, creşterea cererii de energie electrică şi termică, necesitatea de construire a unor instalaţii moderne, consolidarea unui sistem interconectat la nivel naţional şi implicarea activa a unor personalităţi vizionare au impus crearea Facultăţii de Energetică, la Institutul POLITEHNIC Bucureşti, cu trei specializari: Termoenergetică, Electroenergetică şi Hidroenergetică.

La 11 ani de la infiinţare, în anul 1961, facultatea s-a dezvoltat prin înfiinţarea secţiei de Automatică, care în 1966 s-a desprins din nucleul initial şi a devenit facultate de sine stătătoare. In anii 1967 şi 1972 s-au înfiinţat specializarile Centrale Nuclearo-Electrice şi Energetica Industrială. Transformările profunde declanşate în 1990 prin trecerea la economia de piaţă au determinat restructurări de fond şi în domeniul producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice şi termice bazate pe noi soluţii tehnice, financiare şi organizaţionale, având ca obiective creşterea eficienţei energetice şi protecţia mediului ambiant. Pentru a face faţă noilor provocări de pe piaţa muncii, Facultatea de Energetică a dezvoltat trei noi specializări: Ingineria Mediului, Ingineria Economică şi Informatică Aplicată în Energetică.

În anul 2006, evoluţia mediului economic şi restructurările la nivelul sistemului energetic au determinat transformarea specializărilor Electroenergetică şi Energetică Industrială, atât ca forma cât şi ca denumire, în Ingineria Sistemelor Electroenergetice, respectiv Managementul Energiei. Odată cu implementarea sistemului Bologna, respectiv a sistemului bazat pe puncte de credit transferabile, s-a trecut totodată de la învăţământul de 5 ani la cel de licenţă de 4 ani, cu posibilitate continuării studiilor în cadrul programelor de master de 2 ani. În prezent, în cadrul facultăţii sunt oferite 11 programe de master, din care unul în limba engleză, ce oferă specializarea în direcţii de actualitate ale domeniului ingineriei energetice. Doctoratul - cel de-al treilea ciclu de pregătire universitară, se asigură în cadrul facultăţii noastre prin şcoala doctorală înfiinţată în anul 2012.

Colaborările internaţionale au permis în utimii ani dezvoltarea unor programe de dublă diplomă cu universităţi de prestigiu din Franţa şi Italia, atât la nivelul studiilor de licentă şi masterat, căt şi a celor de doctorat. Relaţiile stabilite cu partenerii industriali şi de cercetare, naţionali şi transnaţionali, au condus la semnarea mai multur protocoale de colaborare, pentru burse private, stagii de practică şi premii pentru studenţii facultăţii.

Decanii Facultatii de Energetica*

OSCAR KREINDLER
1950-1956
DUMITRU CEZAR IONESCU
1990-2000
ION ANTONIU
1956-1957
ADRIAN BADEA
2000-2006
MARIUS PREDA
1957-1963
GABRIEL BAZACLIU
2006-2008
GLEB DRAGAN
1963-1971
GEORGE DARIE
2008-2012
ALEXANDRU DIACON
1971-1980
CONSTANTIN BULAC
2012-2016
ION IORDANESCU
1980-1984

HORIA NECULA
2016-PREZENT
JULIETA FLOREA
1984-1990

*Pentru mai multe informatii te rugam sa consulti cartea "Decanii Facultatii de Energetica - 1950-2015