Programe de studii universitare de masterat (2 ani)

Facultatea de Energetica oferă programe de studii universitare de masterat în 3 domenii:
  • Inginerie Energetica

  • Ingineria Mediului

  • Inginerie si Management

Toate programele de masterat ale facultății au o durată de 4 semestre și sunt acreditate de ARACIS.

Detalii despre admiterea la masterat se găsesc aici

Puteți consulta planurile de învățământ ale acestor programe precum și o scurtă descriere a obiectivelor lor accesându-le în lista de mai jos.

Lista Programelor de Masterat

Domeniul Inginerie Energetica

Prescurtare
master
Nume program
master
Planuri
invatamant
MS 11 Anul I - Informatica Aplicata in Energetica
Anul II - Informatica Aplicata in Energetica
MS 2 Anul I - Ingineria Sistemelor Electroenergetice
Anul II - Ingineria Sistemelor Electroenergetice
MS 4 Anul I - Eficienta Energetica
Anul II - Eficienta Energetica
MS 5 Anul I - Inginerie Nucleara
Anul II - Inginerie Nucleara
MS 6 Anul II - Hidraulica Tehnica si Hidroenergetica
MS 9 Anul I - Surse Regenerabile de Energie
Anul II - Surse Regenerabile de Energie
MS 12 Anul I - Servicii Energetice
Anul II - Servicii Energetice
MS 13 Anul I - Hidro-Informatică și Ingineria Apei
MS 14 Anul I - Energetica Orașelor Inteligente
-
Energy Engineering*
Interdisciplinary master program
*The master program Energy Engineering from UPB is organized and planed to be compatible, in curriculum and scientific research directions, with the master program Energy Science and Engineering from T. U. Darmstadt.

Domeniul Ingineria Mediului

Prescurtare
master
Nume program
master
Planuri
invatamant
MS 7 Anul II - Ingineria Mediului in Energetica
MB 1 Anul I - Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila
Anul II - Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila

Domeniul Inginerie şi Management

Prescurtare
master
Nume program
master
Planuri
invatamant
MS 8 Anul I - Managementul Sistemelor Energetice
Anul II - Managementul Sistemelor Energetice