Plan de Invatamant - Inginerie Energetica - Anul iii

Anul universitar 2016/2017

Semestrul 5

Nr.
crt.
DisciplinaOre / saptamanaPCForma
de eval.
DenumireCodCSLPStud.
indiv.
Discipline obligatorii (O)
1Maşini şi acţionări electriceUPB.02.T.05.O.054 202024E
2Echipamente și instalații termiceUPB.02.T.05.O.055 201125E
3Echipamente electriceUPB.02.T.05.O.056 201013E
4Mașini hidrauliceUPB.02.T.05.O.057 202025E
5Măsurarea mărimilor electriceUPB.02.T.05.O.058 202014E
6Teoria reglării automateUPB.02.T.05.O.059 201013V
7Energia şi mediulUPB.02.T.05.O.060 210013V
8Măsurarea mărimilor neelectriceUPB.02.T.05.O.061 202013V
TOTAL discipline obligatorii (O)1611111130
Discipline optionale (A)

TOTAL discipline optionale (A)000000
TOTAL discipline obligatorii (O) si optionale (A)1611111130
TOTAL ore pe saptamana2911
Discipline liber alese (L)
1Instruire asistată de calculatorUPB.02.U.05.L.06210102V
2Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1UPB.02.U.05.L.06300303V
TOTAL discipline liber alese (L)10405

Semestrul 6

Nr.
crt.
DisciplinaOre / saptamanaPCForma
de eval.
DenumireCodCSLPStud.
indiv.
Discipline obligatorii (O)
1Utilizarea energiei UPB.02.T.06.O.064201023V
2Producerea energiei electrice şi termice în CTEUPB.02.T.06.O.065211023V
3Partea electrică a centralelor şi staţiilorUPB.02.T.06.O.066 202023E
4Rețele electriceUPB.02.T.06.O.067 201123E
5Practică UPB.02.T.06.O.068 360 ore (12 saptamanix6 ore/zi)6V
TOTAL discipline obligatorii (O)8151818
Discipline optionale (A)
Pachet optional Termoenergetica
1
Tehnici de inteligenţă artificialăUPB.02.S.06.A.069201013E
2Echipamente termoenergeticeUPB.02.S.06.A.070301125E
3TurbomaşiniUPB.02.S.06.A.071301024V
TOTAL discipline optionale (A)8031512
TOTAL discipline obligatorii (O) si optionale (A)161821330
TOTAL ore pe saptamana2713
Pachet optional Energetica si Tehnologii Nucleare
1Bazele teoriei reactoarelor nucleareUPB.02.S.06.A.072300225E
2Dozimetrie şi radioprotecţieUPB.02.S.06.A.073201023E
3Turbomaşini UPB.02.S.06.A.071301014V
TOTAL discipline optionale (A)8022512
TOTAL discipline obligatorii (O) si optionale (A)161731330
TOTAL ore pe saptamana2713
Pachet optional Managementul Energiei
1Tehnici de inteligenţă artificialăUPB.02.S.06.A.069 201013E
2Combustibili şi instalaţii de ardereUPB.02.S.06.A.074201023E
3Energetica clădirilorUPB.02.S.06.A.075201013E
4Electronică de putereUPB.02.S.06.A.076201013V
TOTAL discipline optionale (A)8040512
TOTAL discipline obligatorii (O) si optionale (A)161911330
TOTAL ore pe saptamana2713
Pachet optional Ingineria Sistemelor Electroenergetice
1Tehnici de inteligenţă artificialăUPB.02.S.06.A.069201013E
2Interacţiunea echipamente - reţea electricăUPB.02.S.06.A.077201023E
3Materiale electrotehniceUPB.02.S.06.A.078201013E
4Electronică de putereUPB.02.S.06.A.076201013V
TOTAL discipline optionale (A)8040512
TOTAL discipline obligatorii (O) si optionale (A)161911330
TOTAL ore pe saptamana2713
Pachet optional Hidroenergetica
1Tehnici de inteligenţă artificialăUPB.02.S.06.A.069201013E
2Hidraulică tehnică UPB.02.S.06.A.079311025E
3HidrologieUPB.02.S.06.A.080301024E
TOTAL discipline optionale (A)8130512
TOTAL discipline obligatorii (O) si optionale (A)162811330
TOTAL ore pe saptamana2713
Discipline liber alese (L)
1Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 2 UPB.02.U.06.L.81 00302V
2Examen de absolvire, Nivelul IUPB.02.U.06.L.82 00005E
3Managementul clasei de eleviUPB.02.U.06.L.83 11003E
4Creativitate inginereascăUPB.02.U.06.L.84 20003V
TOTAL discipline liber alese (L)313013
Observatie : Caracterul de optionalitate rezulta din faptul ca studentii isi aleg o anumita directie de aprofundare din domeniul INGINERIE ENERGETICA