Plan de Invatamant - Inginerie Energetica - Anul I

Anul universitar 2016/2017

Semestrul 1

Nr.
crt.
Disciplina Ore / saptamana PC Forma
de eval.
Denumire Cod C S L P Stud.
indiv.
Discipline obligatorii (O)
1 Analiză matematică UPB.02.F.01.O.001 2 2 0 0 2 5 E
2 Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială UPB.02.F.01.O.002 2 2 0 0 2 4 E
3 Geometrie descriptivă şi desen tehnic UPB.02.F.01.O.003 1 0 2 0 1 3 V
4 Informatică aplicată UPB.02.F.01.O.004 1 0 2 0 1 3 V
5 Fizică 1 UPB.02.F.01.O.005 2 0 1 0 2 4 E
6 Chimie UPB.02.F.01.O.006 2 0 1 0 1 3 E
7 Tehnologia materialelor UPB.02.T.01.O.007 2 0 1 0 1 3 E
8 Limbă straină 1 UPB.02.U.01.O.008 0 2 0 0 1 2 V
TOTAL discipline obligatorii (O) 12 6 7 0 11 27
Discipline optionale (A)
1 Eco-filozofie UPB.02.U.01.A.009 2 1 0 0 1 3 V
2 Instituţii europene şi administraţie europeană UPB.02.E.01.A.010
3 Filozofia culturii UPB.02.U.01.A.011
4 Politologie UPB.02.E.01.A.012
TOTAL discipline optionale (A) 2 1 0 0 1 3
TOTAL discipline obligatorii (O) si optionale (A) 14 7 7 0 12 30
TOTAL ore pe saptamana 28 12
Discipline liber alese (L)
1 Educaţie fizică şi sport 1 UPB.02.U.01.L.013 0 2 0 0 3 V
2 Psihologia educaţiei UPB.02.U.01.L.014 2 2 0 0 5 E
3 Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală UPB.02.U.01.L.015 1.5 1 0 0 3 V
TOTAL discipline liber alese (L) 3.5 5 0 0 0 11

Semestrul 2

Nr.
crt.
Disciplina Ore / saptamana PC Forma
de eval.
Denumire Cod C S L P Stud.
indiv.
Discipline obligatorii (O)
1 Matematici speciale UPB.02.F.02.O.016 2 2 0 0 2 4 E
2 Ecuaţii diferenţiale şi statistică matematică UPB.02.F.02.O.017 2 2 0 0 2 5 E
3 Grafică asistată de calculator UPB.02.F.02.O.018 1 0 2 0 1 3 V
4 Fizică 2 UPB.02.F.02.O.019 2 0 1 0 1 3 E
5 Programarea calculatoarelor UPB.02.F.02.O.020 1 0 2 0 2 3 V
6 Comunicare profesională UPB.02.U.02.O.021 2 1 0 0 1 3 V
7 Mecanică UPB.02.T.02.O.022 2 0 1 0 1 3 E
8 Economie UPB.02.E.02.O.023 2 1 0 0 1 3 V
9 Educaţie fizică şi sport 2 UPB.02.U.02.O.024 0 2 0 0 1 3 V
TOTAL discipline obligatorii (O) 14 8 6 0 12 30
Discipline optionale (A)

TOTAL discipline optionale (A) 0 0 0 0 0 0
TOTAL discipline obligatorii (O) si optionale (A) 14 8 6 0 12 30
TOTAL ore pe saptamana 28 12 30
Discipline liber alese (L)
1 Limbă straină 2 UPB.02.U.02.L.025 0 2 0 0 3 V
2 Ecologie socio-umană UPB.02.U.02.L.026 2 0 0 0 3 V
3 Cultură şi civilizaţie europeană UPB.02.U.02.L.027 2 0 0 0 3 V
4 Desen tehnic UPB.02.F.02.L.028 0 2 2 0 3 V
5 Pedagogie 1 UPB.02.U.02.L.029 2 2 0 0 5 E
TOTAL discipline liber alese (L) 6 4 2 0 17