Avizier Electronic

In atentia absolventilor ciclurilor de Licenta si Master:

La inscrierea pentru sustinerea lucrarii de diploma/disertatie, studentii trebuie sa depuna si versiunea electronica a lucrarii de diploma/disertatie. Este recomandat sa se depuna lucrarea pe platforma virtuala https://studenti.pub.ro/ , sau pe un CD.
REPARTIZAREA PE SPECIALIZĂRI A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL INGINERIE ENERGETICĂ

În cadrul domeniului de studiu „Inginerie Energetică” există următoarele specializări: ETN (Energetică şi Tehnologii Nucleare); HE (Hidroenergetică); ISE (Ingineria Sistemelor Electroenergetice); ME (Managementul Energiei) şi TE (Termoenergetică).

În vederea pregătirii repartizării pe specializări a studenților din anul II, înmatriculați în anul universitar 2017-2018 la domeniul „INGINERIE ENERGETICĂ”, luni 21.05.2018, se va organiza o întâlnire a conducerii facultății cu studenții. Acestă întâlnire are drept scop prezentarea celor cinci programe de studiu disponibile în cadrul Facultății de Energetică, la domeniul „Inginerie Energetică” şi va avea loc de la ora 13.00 în sala EC 001 (Seria II A și Seria II B).

Calendarul procesului de repartizare pe specializări aprobat de BExF din 24.04.2018 prevede:

Data/IntervalulOra (limită)Activitate
21.05.2018
13:00 în sala EC001 seria II A și seria II BPrezentarea programelor de studiu in domeniul
Inginerie Energetice
22.05 – 14.06.2018In programul de lucru al SecretariatuluiDepunerea cererilor de către studenți la Secretariatul
Facultății
10.09 - 12.09.201814:00Verificarea de către studenți a situațiilor școlare în
baza de date şi semnalarea eventualelor inadvertenţe
către Secretariat până pe 12.09.2018, ora 14:00
13.09.201814:00Afișarea listelor ordonate ale studenților în vederea
repartizării
13.09 - 14.09.201814:00Verificarea de către studenți a listelor ordonate şi
semnalarea eventualelor inadvertente către
Secretariat până pe 14.09.2018, ora 14:00
19.09.201814:00Afișarea listelor cu repartițiile pe specializări
19.09 – 20.09.201814:00Depunerea de contestații la Secretariatul Facultății
21.09.201814:00Soluționarea contestațiilor şi afișarea listei finale cu
repartițiile pe specializări/în grupe
  • Modelul   de   cerere   este   disponibil   pentru   descărcare   pe   pagina   de   internet   a   facultății( https://www.energ.pub.ro/studenti_proceduri.html).

  • Prioritate la repartizarea pe specializări au studenții integraliști, în ordinea mediilor obținute în primii doi ani de studii (după sesiunea din toamnă), conform opțiunilor exprimate în cererea de repartizare, în limita locurilor disponibile, și având in vedere posibilitățile și strategia de școlarizare existente în facultate. Pentru studenții cu restanțe repartizarea se va face în funcție de numărul de puncte de credit acumulate, de media obținută în primii doi ani de studiu și de ierarhia preferințelor.

  • În cererea de repartizare, în dreptul fiecărui program de studii se completează o cifră (1, 2, 3, 4, 5) reprezentând ordinea preferințelor dvs. Se recomandă ierarhizarea tuturor celor 5 opțiuni (în ordinea dorită).

  • Studenții care nu depun cererea de repartizare până la termenul fixat (14 iunie 2018, ora 14:00), vor fi repartizați din oficiu.

  • Studenții înmatriculați la domeniile de studii: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, INGINERIA MEDIULUI şi INGINERIE ŞI MANAGEMENT, nu vor depune astfel de cereri deoarece în cadrul acestor domenii există o singură specializare: Informatică industrială, Ingineria și protecția mediului în industrie, respectiv Inginerie economică în domeniul electric, energetic și electronic.