Avizier Electronic

CAZARE FACULTATEA ENERGETICĂ

Anul universitar 2018-2019

În atenția studenților Facultății de Energetică

Cazarea studenților Facultății de Energetică se va face, după următorul program:

ANUL

JOI

20.09.2018

800 – 1400

VINERI

21.09.2018

800 – 1400

SÂMBĂTĂ

22.09.2018

800 – 1000

I (Licență)

Fete

P8 –EC 001

 

 

 

Băieți

P26 – EC 003

P17 – EC 003

 

 

II, III și IV

(Licență)

Fete

 

 

P8 –EC 001

 

Băieți

 

P26 – EC 003

P17 – EC 003

 

I și II

Master

Fete

 

 

 

P8 –EC 001

Băieți

 

 

P26 – EC 003

P17 – EC 003


1. Studenții anului I-licență vor fi îndrumați spre amfiteatrele de cazare, din fața Facultății de Energetică.

2. Documente obligatorii pentru obținerea cazării:
•    carte de identitate / buletin de identitate în original și copie
•    2 poze tip buletin pentru legitimația de cămin (pentru anul I)
•    timbru fiscal de 5 lei

3. Studenții anilor II-IV licență și II master care au situația școlară nedefinitivată (repetenți, exmatriculați, taxe restante) vor fi cazați după clarificarea acesteia, începând cu 24.09.2018.

4. Studenții aflați pe listele cu abateri de la conduită vor fi cazați după discutarea situației acestora în Biroul de Conducere al Facultății.

Foarte important:

Acolo unde este cazul, pentru a beneficia de reducerile acordate de UPB la tarifele de cazare, se prezintă comisiei de cazare documentele specifice (absența acestora implică plata integrală a tarifelor de cazare).
Prezentarea documentelor pentru verificare se face înainte de a merge în amfiteatru, prodecanului responsabil cu cazările, în Sala de consiliu de lângă secretariat.

DECAN,
Prof.dr.ing. Horia NECULA

REPARTIZAREA PE SPECIALIZĂRI A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL INGINERIE ENERGETICĂ

Afișarea listelor cu repartițiile pe specializări*

Grupe ETN | Grupe HE | Grupe ISE | Grupe ME | Grupe TE | Lista comuna a repartizarilor

*) Orice mutare dintr-o grupa in alta in cadrul aceleasi specializari se face doar prin schimb. Acest lucru se face de comun acord intre studenti si cu anuntarea catre secretariat.

Calendarul procesului de repartizare pe specializări aprobat de BExF din 24.04.2018 prevede:

Data/Intervalul Ora (limită) Activitate
21.05.2018
13:00 în sala EC001 seria II A și seria II B Prezentarea programelor de studiu in domeniul
Inginerie Energetice
22.05 – 14.06.2018 In programul de lucru al Secretariatului Depunerea cererilor de către studenți la Secretariatul
Facultății
10.09 - 12.09.2018 14:00 Verificarea de către studenți a situațiilor școlare în
baza de date şi semnalarea eventualelor inadvertenţe
către Secretariat până pe 12.09.2018, ora 14:00
13.09.2018 14:00 Afișarea listelor ordonate ale studenților în vederea
repartizării
13.09 - 14.09.2018 14:00 Verificarea de către studenți a listelor ordonate şi
semnalarea eventualelor inadvertente către
Secretariat până pe 14.09.2018, ora 14:00
19.09.2018 14:00 Afișarea listelor cu repartițiile pe specializări
19.09 – 20.09.2018 14:00 Depunerea de contestații la Secretariatul Facultății
21.09.2018 14:00 Soluționarea contestațiilor şi afișarea listei finale cu
repartițiile pe specializări/în grupe
  • Modelul   de   cerere   este   disponibil   pentru   descărcare   pe   pagina   de   internet   a   facultății( https://www.energ.pub.ro/studenti_proceduri.html).

  • Prioritate la repartizarea pe specializări au studenții integraliști, în ordinea mediilor obținute în primii doi ani de studii (după sesiunea din toamnă), conform opțiunilor exprimate în cererea de repartizare, în limita locurilor disponibile, și având in vedere posibilitățile și strategia de școlarizare existente în facultate. Pentru studenții cu restanțe repartizarea se va face în funcție de numărul de puncte de credit acumulate, de media obținută în primii doi ani de studiu și de ierarhia preferințelor.

  • În cererea de repartizare, în dreptul fiecărui program de studii se completează o cifră (1, 2, 3, 4, 5) reprezentând ordinea preferințelor dvs. Se recomandă ierarhizarea tuturor celor 5 opțiuni (în ordinea dorită).

  • Studenții care nu depun cererea de repartizare până la termenul fixat (14 iunie 2018, ora 14:00), vor fi repartizați din oficiu.

  • Studenții înmatriculați la domeniile de studii: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, INGINERIA MEDIULUI şi INGINERIE ŞI MANAGEMENT, nu vor depune astfel de cereri deoarece în cadrul acestor domenii există o singură specializare: Informatică industrială, Ingineria și protecția mediului în industrie, respectiv Inginerie economică în domeniul electric, energetic și electronic.