Proceduri

Procedura de utilizare a cataloagelor

În vederea respectării Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ universitar de licenţă şi masterat în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, precum şi a cerinţelor Manualului de calitate aprobat de Senatul UPB, utilizarea cataloagelor se va face conform următoarelor reguli (mai mult)


Procedura de calitate pentru evaluarea disciplinelor din planurile de învățământ ale Facultăţii de Energetică

Analiza disciplinelor din planul de învăţământ urmăreşte evaluarea cunoştinţelor transmise studenţilor, gradul de asimilare a acestora în corelaţie cu analiza schimbărilor care se produc în profilul calificărilor și cu influența acestora asupra organizării și actualizării planului de studii, precum și asigurarea competențelor în corelație cu grilele de competențe. Ea are la bază următoarele mecanisme și activităţi care concură la colectarea informaţiei necesare: (mai mult)