Anunturi

ATHENS PROGRAMME (http://athensnetwork.eu/)


Hidroelectrica, reluare procedură de selecție pentru bursele de studiu

Hidroelectrica a decis reluarea, până la data de 14.12.2018, a procesului de selecție pentru acordarea de burse private de studiu pentru studenți.

Pentru cele 30 de burse disponibile pentru anul universitar 2018-2019, societatea a înregistrat, din luna august și până la această dată, 32 de solicitări. În urma analizării dosarelor și a susținerii probei interviu, au fost selectați 7 studenți, cu medii peste 8. Pentru restul de 23 de burse, în valoare de 1.000 de lei pe lună/student, destinate celor înscriși în instituțiile de învățământ universitar, Hidroelectrica dorește să reia procesul selecție.

SPEEH HIDROELECTRICA SA anunţă organizarea selecției pentru acordarea unui număr de 23 burse private de studii pentru studenţi înscriși la cursuri de zi în anul universitar 2018-2019, pe teritoriul României.

1. Total burse pentru studenţi ai facultăţilor cu profil energetic, hidroenergetic, electrotehnic şi electromecanic: 15

Nr. crt.
Specialitatea
Nr. burse
Alocat pentru
1.energetică/hidroenergetică/electrotehnică3SH Bistriţa
2.energetică/hidroenergetică/electrotehnică3SH Curtea de Argeş
3.energetică/hidroenergetică/electrotehnică1SH Haţeg
4.energetică/hidroenergetică/electrotehnică5SH Porţile de Fier
5.energetică/hidroenergetică/electrotehnică2SH Râmnicu Vâlcea
6.energetică/hidroenergetică/electrotehnică1SH Sebeş

Total Burse
15

2. Total burse pentru studenţi ai facultăţilor cu profil de construcţii hidrotehnice, economic, juridic, IT: 8

Nr. crt.
Specialtatea
Nr. burse
Alocat pentru
1.construcţii hidrotehnice1SH Curtea de Argeş-UH Buzău
(pentru amenajarea hidroenergetică Siriu-Nehoiaşu)
2.construcţii hidrotehnice1SH Cluj
(pentru amenajarea hidroenergetică Răstolniţa)
3.construcţii hidrotehnice1SH Porţile de Fier-UH Târgu Jiu
(pentru amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti)
4.finanţe-bănci/contabilitate/management economic2Executiv Hidroelectrica – Departament Financiar, Departament Contabilitate
5.IT1Executiv Hidroelectrica – Departament IT şi Comunicaţii
6.management resurse umane1Executiv Hidroelectrica – Departament Resurse Umane
7.drept1Executiv Hidroelectrica – Departament Juridic

Total burse
8

Condiții obligatorii pentru admiterea la interviul de selecție:

 • solicitantul trebuie să fie persoană fizică română (student al unei instituţii de învăţămînt superior acreditate de Ministerul Educației Naționale, înscris la cursurile de zi la una din specialitățile din coloana 2 şi să îndeplinească toate condiţiile de înscriere în anul al III-lea de studiu)

 • solicitantul trebuie să facă dovada promovării tuturor examenelor din cadrul anilor de studiu I și II;

 • media de absolvire de către solicitant a anului II de studiu să fie de minim 8,00;

 • solicitantul nu primeşte bursă din partea unei societăţi, organizaţii sau instituţii de stat – alta decât instituţia de învăţământ superior la care a fost admis cu excepţia burselor cu caracter social.

Solicitanții vor transmite la SPEEH Hidroelectrica – Departamentul Resurse Umane/Serviciul Dezvoltare Personal, dosarul de înscriere constituit din:

 • Fișa de înscriere – poate fi descărcată de pe site-ul societății www.hidroelectrica.ro – original;

 • 1 fotografie tip paşaport; o Carte de identitate - copie;

 • Curriculum Vitae în format Europass actualizat la data depunerii documentelor - original;

 • Diplome, atestate, certificate de participare la sesiuni de comunicări științifice, implicare în proiecte de cercetare și de voluntariat etc. – copie;

 • Adeverință de student -original;

 • Situația școlară, valabilă la data depunerii documentelor - original;

 • Două recomandări, semnate și datate de către două cadre universitare - original.

Data limită de depunere a dosarului de înscriere este 14.12.2018 ora 14.00.

Neîndeplinirea condiţiilor obligatorii, lipsa oricărui document din dosarul de înscriere sau depunerea documentelor după data limită, atrag respingerea înscrierii pentru acordarea unei burse private de studii.

Selecţia candidaţilor pentru acordarea unei burse private de studii se face prin intermediul unui interviu de selecție. Candidații admiși la interviul de selecție în urma analizei fișelor de înscriere și a documentelor anexate, vor fi anunțați cu privire la locul, data și ora de desfășurare a interviului.

In cadrul interviului de selecție comisia de selecție va avea în vedere cel puţin următoarele criterii: o interesul și implicarea candidatului pentru continuarea studiilor și reuşita în carieră:

 • capacitatea de a argumenta alegerea făcută din punct de vedere al studiilor şi al abilităţilor practice;

 • implicarea în activităţi extracurriculare;

 • abilităţile de prezentare şi susţinere a ideilor în faţa comisiei de selecţie.

Graficul desfășurării procesului de selecție este următorul:

1.Depunerea dosarelor de înscriere14.12.2018
2.Analiza fișelor de înscriere și a documentelor anexate17 – 21.12.2018
3.Comunicarea listei cu canditații admiși pentru interviul de selecție7.01.2019
4.Desfășurarea interviului de selecție14-18.01.2019
5.Incheierea contractelor de acordare a burselor21 -25.01.2019

EFACEC Romania angajeaza:

Position: Junior Tender Engineer

Roles and responsibilities:

 • Reviewing and extracting relevant technical and commercial information for products or services such remote terminal units, PLC, programmable automation system featuring multiple  communication and I/O options as well as integrated HMI, industrial-grade fanless hardware platform, SCADA application and DMS or EMS applications;
 • Preparing technical documentation including SCADA architecture for each project using Microsoft Visio;
 • Obtaining quotations for equipment, materials and services from outside organizations;
 • Making connections between sale departments and engineering departments to ensure compliance with customer’s requirements;
 • Contributing to optimize design solutions whilst identifying and grading commercial, engineering and implementation risks;
 • Liaising with internal departments to obtain man hours and site work estimates;
 • Production of of project cost make-up sheet and tender approval documentation;
 • Participating in tender approval process with senior management;
 • Produce and issue tender submission package;
 • Consolidation of final offer for submission;
 • Providing technical and commercial support during offer presentation, evaluation and contract negotiation;
 • Maintain corporate database updated;

Skills, Experience and Qualifications:

 • Experience in or knowledge of EPLAN Electric Software
 • Experience in or knowledge of AutoCAD Software
 • Experience in or knowledge of Power Transformer Substations
 • Ability to define problems, collect data, establish facts, and draw valid conclusions
 • Ability to communicate and drive continuous improvement actions
 • A positive attitude combined with excellent interpersonal and motivational skills

EFACEC Central Europe Limited S.R.L.   

T&D Department             

e-mail: daniel.ene@efacec.com

www.efacec.com

Street Sos. Dudesti-Pantelimon No. 42, 033094, Sect. 3, Bucharest, Romania

Phone:   0040 21 323 30 91 | Fax:  0040 21 323 31 22 | Mobil Phone: 0720027299

Angajari - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare

Recrutam personal(debutanti), care sa aiba studii superioare finalizate, cunostiinte solide de limba engleza si carnet de conducere. Detalii despre activitatea desfasurata de institutie gasiti pe urmatorul site:http://www.cncan.ro/. Astept CV-urile posibililor noi colegi la adresa atena.niculescu@cncan.ro

Bursa URSUS – Studenti pentru Comunitate

Compania SC Ursus Breweries SA sponsorizează prin programul “Bursa URSUS – Studenti pentru Comunitate” acordarea unui numar de 2 burse  în valoare de 400 lei pe luna, timp de 9 luni (decembrie 2018 – august 2019).

 Participarea şi nscrierea la concurs:

La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul să participe studenţii Facultăţii de Energetică din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, din anul 1 nivel master şi studentii aflaţi în anul 2 sau 3 nivel licenţă.

Bursierii nu au nici o obligaţie contractuală faţă de S.C. URSUS BREWERIES S.A. ce a oferit sponsorizarea. În mod excepţional, poate fi solicitată participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de presă pentru a vorbi despre programul de burse URSUS, participare care va fi stabilită de comun acord.

La concurs pot participa doar studenţii români, integralişti, care au obtinut în semestrul precedent desfăşurării concursului minimum media 8 şi care au o conduită academică demonstrată printr-o scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar.

 Studenţii care se vor înscrie la concurs vor prezenta următoarele documente:

a) Cerere tip adresată Facultăţii de Energetică;

b) Adeverinţă din partea facultăţii care atestă media generală pe ultimul semestru încheiat;

c) Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar;

d) Curriculum Vitae;

e) Scrisoare de motivare în care studentul trebuie să prezinte:

 • organizaţiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a făcut parte pe perioada studiilor universitare;
 • poziţia ocupată (ex. coordonator departament/vice-preşedinte/preşedinte) în cadrul acestora şi în ce perioadă;
 • activitatea desfăşurată în cadrul acestora (ex. voluntar/coordonator/iniţiator), proiecte coordonate şi/sau iniţiate şi/sau în care a fost implicat în cadrul acestor organizaţii şi rezultatele acestor proiecte;

f) Participarea în cadrul proiectelor de implicare în comunitate menţionate în scrisoarea de motivare trebuie confirmate prin adeverinţe depuse în original.

Termenul limita de depunere a dosarelor este data de 07 decembrie 2018, ora 14:00.

Documentele de mai sus se depun online la  adresa de mail decanat.energetica@gmail.com şi în dosar de plastic cu şină, la sediul Decanatului Facultăţii de Energetică.


BURSE PRIVATE DE STUDII - NUCLEARELECTRICA

Solicitarile pentru bursele Nuclearelectrica se depun la decanatul Facultatii de Energetica pana pe data de 25 octombrie 2018, ora 14. Dupa aceasta data persoanele care se vor inscrie vor fi informate asupra datei interviului cu reprezentantii Nuclearelectrica.

BURSE PRIVATE DE STUDII - HIDROELECTRICA

Tinerii care vor să urmeze o carieră în domeniul energetic pot aplica pentru o bursă din partea Hidroelectrica, pentru o perioadă de 10 luni, cuantumul acestora fiind de 1.000 de lei lunar - se primesc dosare pana pe 31 octombrie 2018

Solicitantii vor transmite la SPEEH Hidroelectrica SA - Departamentul de Resurse Umane/Serviciul Dezvoltare Personal, dosarul de inscriere constituit din:
 • Fisa inscriere
 • 1 fotografie tip pasaport
 • Carte de identitate - copie
 • Curriculum Vitae in format Europass actualizat la data depunerii documentelor in original
 • Diplome, atestate, certificate de participare la sesiuni de comunicarii stiintifice, implicare in proiecte de cercetare si de voluntariat etc. - copie
 • Adeverinta student - original
 • Situatia scolara, valabila la data depunerii documentelor  - original
 • Doua recomandari, semnate si datate de catre doua cadre didactice universitare - original

TABERE STUDENȚEȘTI 2018

Astăzi, 19.06.2018, au fost transmise localitățile/stațiunile selectate pentru locurile în taberele studențești, precum și numărul de  locuri alocat Facultății de Energetică.
Acestea sunt prezentate în tabelul următor.
 
Numar locuri tabara mare
Complex Kara Junior, Costinesti
Numar locuri tabara munte
Hotel Regin, Sinaia
Numar total de locuri
Seria 2 (21.07-26.07.2018) - 17 locuri
Seria 8 (20.08-25.08.2018) - 16 locuri
Seria 6 (10.08-15.08.2018) -5 locuri 38 locuri

În data de 21 iunie, ora 14, în sala de Consiliu a Facultății de Energetică (lângă secretariat) va avea loc întalnirea cu beneficiarii locurilor de tabere pentru a-si exprima optiunile pentru una din locațiile disponibile.
Exprimarea opțiunilor se va face în ordinea listelor deja afișate, conform metodologiei în vigoare.
Prezența este obligatorie. Fiecare student va avea asupra lui carnetul de student vizat și CI/BI/pașaport.

Studenții aflați pe liste care renunță din motive personale la ocuparea unui loc de tabără sunt rugați să anunțe pe mail (secretariat.energetica.pub.ro) acest lucru pentru a fi anunțați studenții de pe locurile de rezervă. Mail-ul trebuie sa contina datele dv. de identificare (nume și grupă).

Pentru eficientizarea procesului puteți transmite opțiunile pentru una din cele 3 serii și pe mail, la adresa secretariat.energetica@upb.ro. Această opțiune nu scutește de prezența fizică la întâlnirea din 21 iunie 2018 pentru semnarea documentelor. Mail-ul trebuie sa contina datele dv. de identificare (nume și grupă).


DECAN,
Prof.dr.ing. Horia NECULA

TABERE STUDENȚEȘTI 2018

LISTA STUDENȚILOR CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE OCUPARE A UNUI LOC GRATUIT ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL ”TABERE STUDENȚEȘTI” 2018

   

Lista studenților care îndeplinesc criteriile de la art. 5 (punctul 1 și 2): cazuri sociale și studenți cu activități în cadru organizat:


Nr. Crt.

An studiu

Nume

Prenume

Media

Obs.

1

II

Stanciu

Cristian

8,73

Diploma participare SCSS

2

II

Brînzei

Bogdan

8,57

Dipl. Locul II-bashet Politehniada

3

II

Dincă

Ionela Valentina

8,50

Diploma participare SCSSLista studenților care îndeplinesc criteriile de la art. 5 (punctul 2), forma de învățământ zi licență: rezultate deosebite la învățătură în anul precedent de școlarizare:


Nr. Crt.

An studiu

Nume

Prenume

Media

Obs.

1

I Master

PÎSLARU

Narcisa-Costinela

10

 

2

I

Sandu

Adrian Valeriu

9,77

 

3

III

Rămășescu

Alin Cristian

9,70

 

4

I

Petrea

Robert Cristian

7,66

 

5

I

Șaramet

Nicolae

9,60

 

6

III

Anton

Nicolae

9,56

 

7

II

Chiriță

Teodora Miruna

9,55

 

8

II

Amzaru

Elena

9,44

 

9

III

Nicolae

Ionela

9,43

 

10

III

Adam

Gabriela Florentina

9,33

 

11

II

Samson

Roxana Cristina

9,30

 

12

III

Bogdan

Maria Claudia

9,30

 

13

III

Bătrîneanu

Ionela

9,25

 

14

II

Richea

Liviu

9,22

 

15

III

Mîndra

Teodora Iuliana

9,22

 

16

II

Grosu

Andreea

9,21

 

17

II

Rașid

Bianca Șeila

9,16

 

18

III

Belu

Florentina

9,12

 

19

II

Scarlat

Iulia Veronica

9,10

 

20

II

Tomescu

Maria

9

 

21

III

Măcinic

Magdalena Elena

8,88

 

22

II

Protopopescu

Cristian Marian

8,75

 

23

II

Șerban

Alexandra Mihaela

8,75

 

24

III

Tache

Elena Carmen

8,72

 

25

II

Emanoil

Iulian Ionuț

8,68

 

26

I

Ștefan

Alexandra

8,66

 

27

III

Patriche

Alina Claudia

8,62

 

28

III

Dumitrescu

Dragoș Constantin

8,56

 

29

III

Gagof

Daniela

8,56

 

30

II

Mocanu

Ștefan Cosmin

8,55

 

31

III

Șendrescu

Denisa Ionica

8,50

 

32

III

Bonea

Mihaela Mădălina

8,43

 

33

II

Chiorcău

Elena Denisa

8,40

 

34

II

Niță

Valentin Mihai

8,38

 

35

II

Ciolponea

Virgil Andrei

8,38

 

36

III

Baciu

Denisa ionela

8,33

 

37

III

Popa

Crina Mihaela

8,31

 

38

III

Radu

Codruț Ștefan

8,25

 

39

III

Păun

Nicoleta Diana

8,22

 

40

II

Șerban

Iuliana Alexandra

8,05

 

41

III

Răducan

Gheorghe Dragoș

8,05

 

42

III

Cățea

Maria Narcisa

8,00

 

43

III

Donțu

Georgeta

7,87

 

44

III

Nițulescu

Daniela Ruxandra

7,87

 

45

III

Papacea

Elena

7,87

 

46

III

Prepeliță

Andrei

7,81

 

47

III

Ilie

Andreea Alexandra

7,81

 

48

III

Țigăeru

Adrian Ionuț

7,68

 

49

II

Tronici

Iulian

7,66

 

50

II

Almăjanu

Ștefănel Mădălin

7,50

 

51

II

Mateescu

Sabina

7,55

 

52

III

Pican

Fernando Constantin

7,43

 NOTĂ:
 1. Beneficiarii locurilor gratuite în tabere trebuie să fie integraliști.
 2. Beneficiarii locurilor gratuite în tabere trebuie să aibe calitatea de student: studenții anului IV, respectiv master anul II, fiind absolvenți, nu se încadrează la această categorie.
 3. În momentul repartizării locurilor aferente Facultății de Energetică, se va proceda la alocarea locurilor pentru fiecare categorie în parte și atribuirea lor către studenții beneficiari, conform clasamentului afișat.
 4. Orice neconcordanță cu realitatea vă rugăm să o comunicați la secretariatul facultății, până miercuri, 30.05.2018.
DECAN,
Prof.dr.ing. Horia NECULA

TABERE STUDENȚEȘTI 2018


A fost aprobată și publicată METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea Programului Național ”Tabere studențești” 2018. Aceasta se regăsește pe site-ul Facultății de Energetică (precum și pe site-ul Universității Politehnica București la secțiunea Știri), împreună cu Regulamentul de tabără și Fișa de înscriere 2018. Fișele de înscriere pentru a beneficia de un loc gratuit prin Programul Național Tabere studențești se depun la secretariatul Facultății de Energetică (conform art. 13 din metodologie) până pe 22 mai 2018, astfel:
 • Personal, la secretariatul facultății
 • La adresa de mail: secretariat.energetica@upb.ro
 • La nr. de fax: 0213181015

Înainte de a depune cererea pentru ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești, vă rugăm să consultați metodologia pentru a vedea dacă îndepliniți criteriile de eligibilitate.

DECAN,
Prof.dr.ing. Horia NECULA

Oportunitate program de traineeship ENGIE Romania Primavara ta începe cu ENGIE. Bifează în calendar datele de 20 si 26 aprilie pentru întâlnirea cu specialiștii de la ENGIE. Aceștia te invită la sediul lor pentru a-ți raspunde curiozităților, a socializa și a vă distra. Mai mult decât atât, prin evenimentele Open Doors vei putea afla despre oportunitățile de carieră și vei descoperi atmosfera de lucru din cadrul companiei. Primul pas in cariera ta la ENGIE poate fi deja făcut. --> https://goo.gl/1rtkqdAPARITIE EDITORIALAFeatures

 • Illustrates use of numerical simulations for modeling and design of hydraulic components of complex systems using AMESim
 • Connects the physical parameters of components and fluid power system performance
 • Backs up mathematical modeling with practical validation
 • Covers hydrostatic transmissions, automotive fuel injection, hydropower speed unites governor, and aerospace servo systems
 • Aids in predicting and optimizing the static and dynamic performances of the systems under study

Summary

This book illustrates numerical simulation of fluid power systems by LMS Amesim Platform covering hydrostatic transmissions, electro hydraulic servo valves, hydraulic servomechanisms for aerospace engineering, speed governors for power machines, fuel injection systems, and automotive servo systems.
Fulbright Student Award to the United States
2019-2020


The Romanian-U.S. Fulbright Commission is pleased to announce the 2019-2020 Fulbright Student Award competition for master’s study or research in the United States. Applicants can be Romanian graduates - BA, MA or PhD students - from accredited public and private universities. BA students are also invited to apply if they are in their final year of undergraduate study.

The Fulbright Student Award provides: international travel, tuition and university fees within established budget limits, books and supplies allowance, accident/sickness insurance and a living stipend for one academic year.

The applicants will be selected through open, merit-based competition to participate in quality graduate level programs in any academic field except the clinical ones (i.e. that include patient contact).

For more information Fulbright Student 2019-2020_poster | The Fulbright Student Award_flyer A5Studentii din anul I din cadrul Facultatii de Energetica sunt invitati la sesiunile de informare ale Centrului de Consiliere si Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul Universității POLITEHNICA din București (UPB) organizate in cadrul facultatii dupa urmatorul program:

 • Marti 06.03.2018, ora 15.30 -16, sala EC104
 • Joi 08.03.2018, ora 9.30 -10, sala EC 003

Prezenta este obligatorie la una dintre cele doua sedinte, exceptand studentii implicati in activitatile proiectului ROSE – INCREASE.

Studentii anului I ai Facultatii de Energetica, ce fac parte din grupul tinta al proiectului ROSE – INCREASE, sunt invitati la intrunirea informala ce va avea loc Marti 20.02.2018, ora 18.00 in sala EC 003. La aceasta intrunire vor participa toate persoanele implicate in proiect: studenti, tutori cadre didactice/studenti, cadre didactice ce desfasoare activitati remediale si consilieri ai CCOC si SIER.

Prezenta este obligatorie pentru studentii implicati in activitatile proiectului ROSE – INCREASE.

INTERNATIONAL WORKSHOP
(for faculty, postdocs, researchers, doctorands, and students)
Biobased fuels and energy - Technology development and investment.
10 November 2017, 12:00
Biblioteca Univ. POLITEHNICA din Bucuresti, Et. 2,
313 Splaiul Independentei, Bucuresti, Romania
UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST
Faculty of Power Engineering

Bună ziua,

 Deloitte efectuează sondajul First Steps into the Labour Market pentru a afla părerile studenților și ale tinerilor absolvenți cu privire la piața muncii.

 Studiul Deloitte analizează opiniile studenților și ale tinerilor absolvenți din 14 țări din Europa Centrală, rezultatele analizei urmând să fie publicate în primăvara lui 2018. Dorim să aflăm care sunt valorile și atitudinile tale față de carieră, cât și percepția față de universitățile la care studiezi sau ai studiat.

Participă la SONDAJ și poți câștiga unul din cele 5 iPad-uri puse în concurs!

Completează formularul înainte de 30 noiembrie 2017 și împărtășește-ne așteptările, experiențele și atitudinea ta față de muncă și angajatori și spune-ne cum îți propui să creezi un impact care contează. Sondajul durează aproximativ 20 de minute, iar răspunsurile tale sunt strict confidențiale.

Îți mulțumim pentru participarea la acest proiect și îți dorim mult succes în continuare!  

Echipa Deloitte România


PROGRAM DE EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, prin intermediul Centrului de Antreprenoriat, organizează în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Smart City şi Mobilitate programul de pregătire antreprenorială ”Creează-ţi un viitor! FII Antreprenor!” adresat exclusiv studenţilor din UPB.

Sesiunea de informare a studenţilor Facultăţii de Energetică privind obiectivele şi desfăşurarea acestui program va avea loc marţi, 10 octombrie 2017, între orele 9:30-10:00, în sala EG 109.


Admitere Master

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane, din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, organizează, începând cu anul universitar 2017/2018, Nivelul II al Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, desfășurat pe parcursul studiilor de masterat (4 semestre – 7 discipline). 

Perioada de înscriere: 25.09 – 06.10. 2017 (..mai mult)


DELOITTE România și Facultatea de Energetică: parteneriat pentru transformarea sectorului energeticDELOITTE România și Facultatea de Energetică a Universității Politehnica din Bucureşti au semnat astăzi un acord de parteneriat prin care experți din cadrul facultății vor fi implicați în proiectele DELOITTE în domeniul energiei, iar studenții și masteranzii facultății vor beneficia de stagii de practică și perfecționare în cadrul companiei.

Acordul se înscrie eforturilor DELOITTE de a oferi expertiză tehnică clienților săi, consolidând astfel serviciile, programele și inițiativele pe care le oferă și a atrage cei mai buni profesioniști. (... mai mult)

Arhiva