Admitere 2018 - Master

Grup Facultatea de Energetica - UPB (informatii despre Admitere)

Grup destinat celor interesați de Facultatea de Energetică-UPB, cei ce vor să devină studenți ai Facultății de Energetică-UPB. Aici sperăm să aflați toate informațiile de care aveți nevoie.

Calendarul concursului de admitere în detaliu - sesiunea iulie 2018

ÎnscrieriExamenRezultate preliminare | Înmatriculări  

Oferta educationala

Domeniul Specialitatea PrescurtareNumar locuri bugetNumar
locuri taxa
Inginerie Energetică Eficienţa Energetică
Master de Aprofundare
MS425
Energetica Orașelor Inteligente
Master Interdisciplinar
MS1425
Hidro-Informatică și Ingineria Apei
Master Interdisciplinar  
MS1325
Informatică Aplicată în Energetică
Master Interdisciplinar
MS1125
Ingineria Sistemelor Electroenergetice
Master de Aprofundare
MS225
Inginerie Nucleara
Master de Aprofundare
MS525
Servicii Energetice
Master de Aprofundare
MS1225
Surse Regenerabile de Energie
Master Interdisciplinar
MS925
Energy Engineering
Program de masterat interdisciplinar în engleză, organizat în comun cu Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS)
cu locuri la Facultatea de Inginerie in Limbi Straine-
Ingineria MediuluiManagementul Mediului si Dezvoltare Durabila*
Master Complementar
* Master destinat celor care nu au urmat Facultatea de Energetica
MB125
Inginerie şi Management Managementul Sistemelor Energetice
Master Interdisciplinar
MS825
Documente utile - detalii privind desfăşurarea concursului de admitere

1. Înscrieri ( 2 - 11 iulie 2018)

În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie, între orele 09:00-15:00.

Lista actelor necesare se găsește în regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la masterat pentru anul universitar 2018-2019, pagina 3.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB,

Taxa de înscriere poate fi restituită doar în cazul în care candidatul își retrage dosarul înainte de încheierea etapei de înscrieri.

2. Examen - Interviu (12 iulie 2018):

Interviu începe de la ora 10:00.

ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, eventual o sticlă de apă.

NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

3. Rezultate preliminare (12 iulie 2018)

Se vor întocmi şi se vor afişa:

a. listele candidaţilor declaraţi ADMIŞI în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, ținându-se seama de opțiunile din fișa de înscriere;

b. listele candidaţilor declaraţi ADMISI prin REDISRIBUIRE, care îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, indicându-se programul de master la care au fost admiși prin redistribuire pe baza opțiunilor făcute la înscriere;

c. lista candidaţilor declaraţi cu BAREMUL ÎNDEPLINIT, care au îndeplinit baremul minim de admitere dar nu au avut media de admitere la niciun program de master precizat în fișa de înscriere.

d. lista candidaţilor declaraţi RESPINŞI care nu îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordine alfabetică.

4. Înmatriculări (13 iulie 2018)

În această etapă, fiecare candidat declarat admis la programul de master sau prin redistribuire trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii în vederea înmatriculării în anul I de studii. Este necesară prezentarea documentului de identitate în original.

Un candidat declarat admis la mai multe facultăţi se poate înmatricula la maxim două dintre acestea, o facultate la buget, respectiv o facultate cu taxă de şcolarizare.

Orarul de lucru pentru înmatriculări este 9:00-16:00.

Taxa de înmatriculare este 50 RON.

ÎCandidații declarați admiși, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.