Admitere 2021 - Master

Informaţii generale

...

Oferta educationala

DomeniulSpecialitateaPrescurtareLocuri disponibile
Buget
Taxa
Inginerie Energetică Eficienţa Energetică
MS4

Energetica Orașelor InteligenteMS14

Hidro-Informatică și Ingineria Apei
MS13

Informatică Aplicată în Energetică
MS11

Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice
MS2

Inginerie Nucleară
MS5

Servicii Energetice
MS12

Surse Regenerabile de Energie
MS9

Ingineria Mediului Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila
MB1

Inginerie şi Management Managementul Sistemelor Energetice
MS8