Admitere 2018 - Licenta

Grup Facultatea de Energetica - UPB (informatii despre Admitere)

Grup destinat celor interesați de Facultatea de Energetică-UPB, cei ce vor să devină studenți ai Facultății de Energetică-UPB. Aici sperăm să aflați toate informațiile de care aveți nevoie.

Calendarul concursului de admitere în detaliu

Preînscrieri | Înscrieri | Pregătire concurs | Proba 1 | Proba 2 | Rezultate preliminare | Înmatriculări  | Rezultate finale


Oferta educationala

mobile html video by EasyHtml5Video.com v3.9.1

DomeniuSpecializăriLocuri Buget
Locuri licee rurale
Locuri Taxa
Inginerie Energetica*)
(*) Studenţii vor fi repartizaţi pe specializările domeniului Inginerie Energetică la sfârşitul anului II de studii.
405cel putin 1040

Documente utile - detalii privind desfăşurarea concursului de admitere

PLATA TAXEI DE INSCRIERE LICENTA (ADMITERE) SE POATE FACE:

  1. Pe pagina  admitere.pub.ro,  cu orice tip de card bancar
  2. Multifunctionale BCR (si in incinta BCR Agentia Politehnica) - numerar sau card BCR, program zilnic 09-17
  3. BCR24Banking -online in contul  : Universitatea Politehnica din Bucuresti,  IBAN: RO42RNCB0723000506250270, CUI 4183199
  4. Numerar, la ghiseu BRD ( in incinta BRD Agentia Politehnica) program  zilnic 10-20
  5. Numerar, la Secretariat Facultate

1. Preînscrieri ( 1 ianuarie - 14 iulie 2018)

În această etapă, candidații se preînscriu online - își înregistrează datele personale şi opţiunile privind înscrierea la concursul de admitere. Astfel, înscrierea candidaţilor la secretariatele facultăţilor va dura mai puţin, pentru că datele înregistrate vor fi doar verificate pe baza actelor în original.

Procedura de preînscriere necesită crearea unui cont folosind o adresă de e-mail.

IMPORTANT !

Se acordă 15 RON reducere la plata taxei de înscriere (taxa neredusă este 125 lei) pentru candidaţii care se preînscriu și completează toate datele cerute până la data de 8 iulie, ora 23:59.


 Deşi nu este obligatorie, această procedură este recomandată pentru scurtarea timpului de aşteptare, în perioada înscrierilor, când candidații se prezintă la secretariatele facultăţilor pentru depunerea şi înregistrarea actelor necesare.

Sus

2. Înscrieri ( 9 - 14 iulie 2018)

În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie, între orele 09:00-16:00.

Lista actelor necesare se găsește în regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la UPB pentru anul universitar 2018-2019, pagina 12.

La facultăţile cu concurs pe bază de două probe scrise, candidatul depune un singur dosar și plăteşte o singură taxă de înscriere la facultatea de bază, cea care are prioritate maximă în opţiunile sale, unde va și susține probele de concurs.

Personalul facultăţii tipăreşte fişa de înscriere şi o adaugă în dosarul candidatului. Acest document conţine opțiunile candidatului după cum urmează:

  • domeniile de la facultatea de bază în ordinea preferințelor;
  • facultățile pentru redistribuire în ordinea preferințelor, cu specificarea domeniilor la buget şi/sau la cu taxă, pentru fiecare facultate.

După semnarea fișei de înscriere la secretariat, opțiunile privind facultățile și domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situație.

Taxa de înscriere poate fi restituită doar în cazul în care candidatul își retrage dosarul înainte de încheierea etapei de înscrieri.

Listele cu Candidatii se gasesc pe admitere.pub.ro

Sus

3. Pregătirea concursului (14 - 15 iulie 2018)

În această etapă, personalul fiecărei facultăţi pregăteşte concursul propriu-zis.

În data de 15 iulie, ora 14:00, se vor afișa la sediile facultăților listele de înscriși, cu opțiunile înregistrate. Candidaţii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Comisiei locale de admitere eventualele neconcordanţe cu datele din fişa de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar, cel mai târziu cu o oră înaintea începerii primei probe de concurs. După acest termen, datele înscrise în listele afişate nu mai pot fi modificate în niciun fel şi pentru niciun motiv.

La ora 14:00 se publică sala de concurs în care este repartizat fiecare candidat, atât la sediul facultăților, cât și pe această pagină.

Sus

4. Proba 1 (16 iulie 2018):

Algebră și elemente de analiză matematică 

Prima probă scrisă durează 2 ore, începând cu ora 10:00, și conține 15 subiecte.

ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.

Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10:00) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.

NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

Sus

5. Proba 2 (17 iulie 2018):

Fizică / Geometrie şi trigonometrie

A doua probă scrisă durează 2 ore, începând cu ora 10:00, și conține 15 subiecte.

ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.

Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10:00) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.

NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

Sus

6. Rezultate preliminare (18 iulie 2018)

La fiecare facultate se vor întocmi şi se vor afişa:

a. listele candidaţilor declaraţi ADMIŞI în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, ținându-se seama de opțiunile din fișa de înscriere;

b. listele candidaţilor declaraţi ADMISI prin REDISRIBUIRE, care îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, indicându-se facultatea la care au fost admiși prin redistribuire pe baza opțiunilor făcute la înscriere;

c. lista candidaţilor declaraţi cu BAREMUL ÎNDEPLINIT, care au îndeplinit baremul minim de admitere dar nu au avut media de admitere la nici o facultate precizată în fișa de înscriere.

d. lista candidaţilor declaraţi RESPINŞI care nu îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordine alfabetică.

Sus

7. Înmatriculări (18 - 19 iulie 2018)

În această etapă, fiecare candidat declarat admis la facultatea de bază sau prin redistribuire trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii în vederea înmatriculării în anul I de studii. Este necesară prezentarea documentului de identitate în original.

Un candidat declarat admis la mai multe facultăţi se poate înmatricula la maxim două dintre acestea, o facultate la buget, respectiv o facultate cu taxă de şcolarizare.

Orarul de lucru pentru înmatriculări este 8:00-18:00.

Taxa de înmatriculare este 50 RON.

În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.

Candidații declarați admiși, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.

Aceste locuri rămase vacante se ocupă prin redistribuirea în cadrul facultăţii a candidaţilor admişi şi înmatriculaţi. 

Sus

8. Rezultate finale (20 iulie 2018)

Se afişează, la fiecare facultate, începând cu ora 13:00:

  • Lista candidaţilor admişi şi înmatriculaţi, pe domenii
  • Situația locurilor vacante, pe domenii.

Sus