Conducere Facultate


DECAN
Prof. dr. ing. Horia Necula
Tel: 021 402 9433
Email: horia.necula@energ.pub.ro
 
PRODECAN
Responsabil de relaţia cu studenţii şi imagine
(cazări, cămine, burse, tabere, imagine)


Sl. dr. ing. Constantin Dragoi
Tel: 021 402 9433
Email: constantin.dragoi@upb.ro

PRODECAN
Responsabil cu admiterea şi cercetarea ştiinţifică
(admiterea, cercetarea ştiinţifică, cercuri ştiinţifice studenţeşti, raportare finanţare suplimentară)

Prof. dr. ing. Virgil Dumbrava
Tel: 021 402 9433
Email: virgil.dumbrava@upb.ro

PRODECAN
Responsabil cu activitatea didactică şi formaţii de studii
(comenzi, formaţii de studii, planuri învătământ, echivalări, repartizări studenţi anul II, raportare date statistică şi finaţare de bază, secretariat)

Conf. dr. ing. Gabriela Dumitran
Tel: 021 402 9433
Email: gabriela.dumitran@upb.ro

PRODECAN
Responsabil cu managementul calităţii şi aspecte administrative
(elaborarea documentelor şi rapoartelor AQ, evaluarea programelor de studii,  evaluarea cadrelor didactice, managementul resurselor umane (concursuri), standarde ocupaţionale, calificări, baza materială)
Conf. dr. ing. Constantin Ionescu
Tel: 021 402 9433
Email: cristi.ionescu@energy.pub.ro

PRODECAN
Responsabil de relaţia cu mediul socio-economic
(relaţia cu mediul socio-economic, relaţii internaţionale, practică, formare continuă, inserţie absolvenţi pe piaţa muncii)

Prof. dr. ing. Ion Tristiu
Tel: 021 402 9433
Email: itristiu@upb.ro