Taxe

Plata online a taxelor

TAXE PENTRU RESTANTE - in contul RO77RNCB0723000506250319 (BCR);

Va rugam sa specificati la explicatii/referinta: NUMELE studentului, GRUPA, facultatea pentru care plateste (ENERGETICA) si ce taxa plateste (RESTANTE)!

Taxe pentru anul universitar 2019-2020

Nr.
crt.
Taxa de: Cuantumul taxei
[RON]
1 Înscriere la concursul de admitere în anul I de studii universitare de licenţă, masterat şi lacontinuare de studii 100
2 Înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat 200
3 Înmatriculare în anul I de studii universitare de licenţă, masterat, doctorat şi la
continuare de studii
50
4 Reînmatriculare 100
5 Şcolarizare anuală pentru studenţii în regim cu taxă de studii (TS) de la învăţământul universitar de licenţă 4000
6 Şcolarizare anuală pentru studenţii în regim cu taxă de studii de la învăţământul
universitar de licenţă cu predare în limbi străine
4500
7 Şcolarizare anuală pentru studenţii în regim cu taxă de studii de la învăţământul
universitar de masterat cu predare în limbi străine
5500
8 Şcolarizare anuală, pentru studenţii în regim cu taxă de studii, de la învăţământul
universitar de masterat *
5000
9 Şcolarizare anuală în regim cu taxă de studii la învăţământul universitar de doctorat 8000
10 Refacere discipline:
  • TD1 - pentru studenţii care au maximum 2 discipline de refăcut
  • TD2 - pentru studenţii care au mai mult de 2 discipline de refăcut, dacăpromovează anul de studii
  • TD3 - pentru studenţii care nu promovează anul de studiu
30/cst

50/cst
65/cst
11 Susţinere a examenului de finalizare a studiilor (licenţă, diplomă, absolvire,disertaţie), de către absolvenţii U.P.B. care au urmat studiile în regim cu taxă de studii (TS) în ultimul an de studiu 300
12 Susţinere a examenului de finalizare a studiilor de licenţă de către absolvenţii altor
instituţii de învăţământ superior
500
13 Repetare a examenului de finalizare a studiilor (licenţă, diplomă, absolvire, disertaţie) pentruabsolvenţii U.P.B. 300
14 Eliberare duplicat Foaie matricolă/ Supliment diplomă/ Anexă cu note 100
15 Eliberare duplicat Diplomă/ Certificat/ Atestat 200
16 Eliberare la cerere a unei adeverinţe de confirmare a studiilor sau a actelor de studii** 150
17 Eliberare, la cerere, într-un plic sigilat, a unei confirmări a datelor înscrisepe un act de studii. Plata cheltuielilor poştale se va suporta de către persoana care a făcut solicitarea. 250
18 Eliberare, la cerere, a unei evidenţe din arhivele U.P.B.*** 50
19 Susţinere publică teză de doctorat**** 2500
20 Înscriere la concursul pentru ocupare a unui post didactic, de conferenţiar universitar sauprofesor universitar 150
21 Înscriere la concursul pentru ocuparea unui alt post decât cel didactic (funcţie de
conducere)
150
22 Transfer de la alte instituţii de învăţământ superior la U.P.B. şi de la U.P.B. la alte
instituţii de învăţământ superior
200
23 Susţinere a unui examen/ referat pentru doctoranzii din afara U.P.B. 100

* Pentru salariaţii U.P.B. taxa va fi suportată, numai pentru un program destudii, de către universitate din veniturile proprii
** Conform Legii nr. 78/2005 nu se vor încasa taxe la eliberareadocumentelor necesare pentru constituirea dosarelor de recalculare a pensiilor. Sunt scutiţi de plata acestei taxe angajaţii (în activitate,pensionari sau decedaţi) care au sau au avut carte de muncă la U.P.B.
*** Fac excepţie angajaţii (în activitate, pensionari sau decedaţi) care au sau au avut carte de muncă la U.P.B.
**** Persoanele care la data susţinerii publice au contract de munca încheiat cu UPB sunt scutite de plata taxei