Examenul de Disertație - Septembrie 2019

Examenul de disertatie - Septembrie 2019 se va sustine in perioada 9 - 11 septembrie 2019

Înscrierile se fac la Secretariatul facultății în perioada 26 august - 6 septembrie 2019.

 1. Cerere de înscriere la examen. Formularul se completează și se semnează de către absolvent și se avizează de îndrumătorul de proiect.
 2. Adeverință de predare a lucrării de disertație, eliberată de secretarul comisiei de examen. Fiecare student va preda secretarului comisiei de examen, conform programarii de mai jos, un exemplar de PD finalizat, atât în format tipărit cât și format electronic (fișier PDF sau Microsoft Word). După primirea și verificarea integrității proiectului, secretarul comisiei va elibera dovada primirii lucrării. Tema de proiect cu toate aprobările, va fi inclusă în lucrare, după pagina de titlu.
 3. Fișa de lichidare, completată și semnată (formularul se obține de la secretariatul facultății, personal).
 4. Copie carte de identitate.
 5. Două fotografii recente, pe hârtie fotografică color, MATĂ, format 3x4 cm.
 6. Referatul cadrului didactic îndrumător va fi în plic, predat la înscriere.
 7. Chestionar insertie.
 8. Chestionar Angajabilitate (Fiecare student din an terminal are în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/ un buton denumit Chestionar Angajabilitate care îl duce la chestionarul pe care trebuie să îl completezesi sa il tipareasca).
 9. Declarația de originalitate a lucrării de disertație.

Nu vor fi înscriși absolvenții care nu au la dosar diploma de bacalaureat în original, diploma de licență și suplimentul în original,sau nu au achitat taxele integral.

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de disertaţie este individuală şi personală.

Informatii utile: Fiecare absolvent trebuie să depună la Secretarul de Comisie, următoarele documente:

 1. Lucrarea de disertatie;
 2. Tema de proiect cu toate aprobările, ce va fi inclusă în lucrare după pagina cu titlul proiectului;
 3. Declarația de originalitate a lucrarii de disertatie ce va fi inclusă în lucrare după pagina cu tema de proiect;
 4. Referatul cadrului didactic îndrumător va fi într-un plic ce va fi inserat in lucrare;
 5. CD- cu lucrarea in formă finală

Secretarul de comisie va elibera o adeverință de predare a lucrarii de disertatie, pe care studentul o va depune împreuna cu celelalte acte la Secretariat.

Toate documentele aferente înscrierii pentru sustinerea examenului de disertatie se regasesc pe site-ul Facultatii:https://energ.pub.ro/documente_proiect.html

COMISII  DISERTAŢIE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 (descarca)

Regulamente

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare astudiilor (examene de absolvire, diplomă si disertaţie)