Examenul de Disertație, Sesiunea Iunie 2019

Înscrierile se fac la Secretariatul facultății în perioada ... 2019

  1. Cerere de înscriere la examen. Formularul se completează și se semnează de către absolvent și se avizează de îndrumătorul de proiect.
  2. Adeverință de predare a lucrării de disertație, eliberată de secretarul comisiei de examen. Fiecare student va preda secretarului comisiei de examen, conform programarii de mai jos, un exemplar de PD finalizat, atât în format tipărit cât și format electronic (fișier PDF sau Microsoft Word). După primirea și verificarea integrității proiectului, secretarul comisiei va elibera dovada primirii lucrării. Tema de proiect cu toate aprobările, va fi inclusă în lucrare, după pagina de titlu.
  3. Fișa de lichidare, completată și semnată (formularul se obține de la secretariatul facultății, personal).
  4. Copie buletin/carte de identitate.
  5. Două fotografii recente, pe hârtie fotografică color, MATĂ, format 3x4 cm.
  6. Referatul cadrului didactic îndrumător va fi în plic, predat la înscriere.
  7. Chestionar insertie.
  8. Chestionar Angajabilitate (se regaseste in contul propriu al fiecarui student, pe platforma virtuala https://studenti.pub.ro)
  9. Chestionar ALUMNI.
  10. Declarația de originalitate a lucrării de disertație.