Examenul de Disertatie

REGULAMENTE

R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea examenelor
de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020

ANUNTURI


Comisiile pentru susținerea proiectelor de disertatie se întrunesc în ziua susținerii examenului de disertatie pe platforma Microsoft Teams.

Pentru a asigura buna desfășurare a examenului de disertatie, membrii comisiei de examinare vor fi prezenți în ziua examenului în Universitatea POLITEHNICA din București, iar documentele vor fi semnate în aceeași zi, după finalizarea examenului.


Cererea online de inscriere la examen se semenaza doar de catre student, se scaneaza si se trimite catre secretariatul facultatii. Cadrul didactic coordonator va viza cererea la secretariatul facultatii.


Absolvenții vor depune la Secretariatul facultății lucrarea de disertație în original până la data de 09.10.2020. Eliberarea adeverinței de absolvire /diplomei se face după predarea la Secretariatul facultății a variantei tipărite a lucrării de disertație.


Înscrierea

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 24.08-06.09.2020, pentru fiecare program de studii de master.

Se pot prezenta la examenul de disertaţie numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel: 

 • absolvenţii din promoţia 2020; 
 • absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii

Fiecare absolvent va trimite către Secretariatul facultății, la adresa de e-mail ileana.epure@upb.ro, următoarele documente, incluse într-o arhivă cu numele Nume_Prenume_grupa_seria:

 • cererea online de înscriere la examen, se semnează și se trimite scanată;
 • dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat on-line lucrarea de disertaţie;
 • copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului în format electronic, scanat.
 • declaraţia de originalitate a lucrării de disertaţie, se completează, se semnează și se trimite scanată;
 • dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/;
 • pentru studenţii străini, pe lângă actele de studii ȋn original, traducerea legalizată şi achitarea taxelor de studii, li se verifică şi datele personale.
 • copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă online.

Următoarele documente se vor depune la secretariatul facultății până la 09.10.2020:

 • două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;
 • Scrisoarea/Ordinul Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) în original.

Fiecare absolvent va încărca 2 documente pe platforma de cursuri online (Moodle) https://energ.curs.pub.ro/2019/, în secțiunea destinată fiecărei specializări, până la data de 06.09.2020i. Va rog sa luati legatura cu responsabilul informatic la adresa adi.stan@upb.ro, pentru a fi adaugati in sectiunea destinata fiecarei specializari (intre orele 8:00 -16:00).

 1. lucrarea de disertaţie în format electronic
 2. tema lucrării de disertaţie semnată și scanată

După ce lucrarea de disertaţie este încărcată pe platforma Moodle, secretarul comisiei va trimite un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail cu care studentul este înregistrat pe platforma Moodle. Acest mesaj reprezintă dovada că a predat on-line lucrarea de disertaţie, pe care absolventul o va include în documentele pentru înscrierea la examenul de disertaţie.

Coordonatorul lucrării de disertaţie, până la data de 06.09.2020.

 1. Trimite studentului Tema lucrării de disertaţie semnată şi scanată.
 2. Trimite secretarului comisiei Referatul de apreciere asupra lucrării de disertaţie.

Secretarul comisiei de disertaţie va descărca tema lucrării de disertaţie și referatul de apreciere corespunzătoare fiecărui absolvent și le va trimite către Secretariatul facultății, la adresa de e-mail ileana.epure@upb.ro. Documentele printate se semnează pentru conformitate cu originalul de cadrul didactic coordonator până la data de 06.09.2020, la Secretariatul facultății.

Studenţii vor ȋncărca prezentarea și vor completa chestionarul facultății privind insertia pe piata muncii, pe platforma de cursuri online (Moodle) https://energ.curs.pub.ro/2019/, în secțiunea destinată fiecărei specializări,  până cel târziu cu o zi ȋnainte de ziua susţinerii examenului.

Pentru prezentarea lucrării de diplomă timpul alocat unui student este: 10 minute pentru prezentare şi 10 minute pentru ȋntrebări din partea comisiei.

Listele cu programarea pe zile și ora exactă pentru susţinerea probelor de examen pentru fiecare candidat vor fi afișate pe site-ul facultății până la data de 06.09.2020.

CALENDAR PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

INGINERIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE - MS 2

COMPONENŢA COMISIEI
DATA
Ms  Teams
 1. Conf. dr. ing. Radu PORUMB – președinte
 2. Prof. dr. ing. Constantin BULAC – membru
 3. Prof. dr. ing. Sorina COSTINAŞ – membru
 4. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ- membru
 5. Conf. dr. ing. Marian COSTEA - membru
 6. Conf. dr. ing Mihai SĂNDULEAC – membru
 7. As. drd. ing. Cătălin-Ionuț DAMIAN – secretar (ioan_catalin.damian@upb.ro)
8 septembrie 2020
Ora 9.00

SISTEME TERMOENERGETICE - MS3

COMPONENŢA COMISIEI
DATA
Ms  Teams
 1. Conf. dr. ing. Victor CENUSĂ – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Florin ALEXE - membru
 3. Prof. dr. ing. Gabriel NEGREANU – membru
 4. Prof. dr. ing. Paul ULMEANU - membru
 5. Conf. dr. ing. Mircea SCIPCARIU - membru
 6. Sl. dr. ing. Diana TUTICA – secretar (dianatutica@yahoo.fr)
9 septembrie 2020
Ora 9.00

EFICIENŢĂ ENERGETICĂ  - MS4

COMPONENŢA COMISIEI
DATA
Ms  Teams
 1. Prof. dr. ing. Roxana PǍTRAŞCU    - preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Ileana BĂRAN – membru 
 3. Conf. dr. ing. Radu PORUMB - membru 
 4. Prof. dr. ing. Eduard MINCIUC – membru
 5. Conf.dr.ing. Cora BULMAU - membru
 6. As. dr. ing. Nela SLAVU - secretar (slavunela@yahoo.com)
8 septembrie 2020
Ora 10.00

INGINERIE NUCLEARĂ  - MS 5

COMPONENŢA COMISIEI
DATA
Ms  Teams
 1. Prof. dr. ing. Daniel DUPLEAC – preşedinte
 2. Prof.dr.ing. Ilie PRISECARU - membru
 3. Prof. dr. ing. Niculae MIHAILESCU – membru
 4. Ş.l. dr. ing. Gabriel PAVEL - membru     
 5. S.l. dr. ing. Andrei BUDU – membru
 6. As. dr. ing. Roxana NISTOR – secretar (roxanamihaelanistorvlad@gmail.com)
8 septembrie 2020
Ora 11.00

HIDRAULICĂ TEHNICĂ ȘI HIDROENERGETICĂ  - MS6

COMPONENŢA COMISIEI
DATA
Ms  Teams
 1. Conf. dr. ing. Diana Maria BUCUR – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Daniela VASILIU – membru
 3. Conf. dr. ing. Daniela Elena GOGOAȘE NISTORAN – membru
 4. Conf. dr. ing. Bogdan POPA – membru
 5. Ş.l. dr. ing. Vlad Florin PÎRĂIANU – membru
 6. As. drd. ing. Ionuț Stelian GRECU – secretar (isgrecu@yahoo.com)
8 septembrie 2020
Ora 9.30

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE  - MS 9

COMPONENŢA COMISIEI
DATA
Ms  Teams
 1. Conf. dr. ing. Constantin IONESCU – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Carmen SAFTA – membru
 3. Prof. dr. ing. Ion TRISTIU – membru
 4. Conf. dr. ing. Bogdan POPA – membru
 5. Conf. dr. ing. Daniel ILINA – membru
 6. Sl. dr. ing. Gabriela VLAD – secretar (gabi_ev@yahoo.com)
7 septembrie 2020
Ora 9.00

INFORMATICA APLICATA IN ENERGETICA - MS11

COMPONENŢA COMISIEI
DATA
Ms  Teams
 1. Conf. dr. ing. Lucian TOMA – președinte
 2. Prof. dr. ing. Constantin BULAC – membru
 3. Prof. dr. ing. Ioana FǍGǍRĂŞAN - membru 
 4. Prof. dr. ing. Ion TRIȘTIU - membru
 5. Conf. dr. ing. Marian COSTEA – membru
 6. Conf. dr. ing. George Cristian LĂZĂROIU – membru
 7. Ș.l. dr. ing. Alexandru MANDIȘ - secretar (alexandrumandis@yahoo.com)
8 septembrie 2020
Ora 11.00

SERVICII ENERGETICE  - MS12

COMPONENŢA COMISIEI
DATA
Ms  Teams
 1. Prof. dr. ing. Florin ALEXE – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Gabriel NEGREANU – membru
 3. Prof. dr. ing. Paul ULMEANU - membru
 4. Conf. dr. ing. Mircea SCIPCARIU - membru
 5. Conf. dr. ing. Victor CENUSĂ – membru
 6. Sl. dr. ing. Diana TUTICA – secretar (dianatutica@yahoo.fr)
9 septembrie 2020
Ora 9.00

HIDRO-INFORMATICĂ ȘI INGINERIA APEI  - MS13

COMPONENŢA COMISIEI
DATA
Ms  Teams
 1. Conf. dr. ing. Bogdan POPA – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Daniela VASILIU – membru
 3. Conf. dr. ing. Diana Maria BUCUR – membru
 4. Conf. dr. ing. Daniela Elena GOGOAȘE NISTORAN – membru
 5. Ş.l. dr. ing. Vlad Florin PÎRĂIANU – membru
 6. As. drd. ing. Ionuț Stelian GRECU – secretar (isgrecu@yahoo.com)
8 septembrie 2020
Ora 10.00

ENERGETICA ORAȘELOR INTELIGENTE  - MS14

COMPONENŢA COMISIEI
DATA
Ms  Teams
 1. Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU - preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Sanda Carmen GEORGESCU - membru
 3. Prof.dr.ing. Cristian Florian DINCĂ - membru
 4. Conf. dr. ing Mihai SĂNDULEAC – membru - membru
 5. Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – membru
 6. As.drd.ing. Andreya BONDREA – secretar (andreya.dana@yahoo.com)
8 septembrie 2020
Ora 9.00

MANAGEMENTUL SISTEMELOR ENERGETICE  - MS8

COMPONENŢA COMISIEI
DATA
Ms  Teams
 1. Conf. dr. ing. George Cristian LĂZĂROIU – preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ - membru
 3. Ş.l. dr. Cătălina ALEXE - membru
 4. Ş.l. dr. ing. Paula TUDOR - membru
 5. Ş.l. dr. ing. Alexandra IOANID – membru
 6. As. drd. ing. Narcisa Pislaru– secretar (narcisa.pislaru@yahoo.com)
8 septembrie 2020
Ora 12.00

INGINERIA MEDIULUI IN ENERGETICA  - MS7

COMPONENŢA COMISIEI
DATA
Ms  Teams
 1. Prof. dr. ing. Gheorghe LĂZĂROIU - preşedinte
 2. Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU - membru
 3. Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ – membru
 4. Ș.l.dr.ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – membru
 5. Ș.l.dr.ing. Constantin STAN – membru
 6. As.dr.ing. Andreya BONDREA – secretar (andreya.dana@yahoo.com)
8 septembrie 2020
Ora 11.00

MANAGEMENTUL MEDIULUI SI DEZVOLTARE DURABILA  - MB1

COMPONENŢA COMISIEI
DATA
Ms  Teams
 1. Prof. dr. ing. Tiberiu APOSTOL - preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU    - membru
 3. Prof.dr.ing. Gheorghe LĂZĂROIU – membru
 4. Conf.dr.ing. Gabriela DUMITRAN    - membru
 5. Conf.dr.ing. Diana Mariana COCÂRȚĂ - membru
 6. Ș.l.dr.ing. Gabriela IONESCU – secretar (gabriela_ionescu@ymail.com)
8 septembrie 2020
Ora 10.00