Examenul de Disertatie

REGULAMENTE

R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea examenelor
de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020