Examenul de Diploma - Septembrie 2019

Examenul de Diploma - Septembrie 2019, se sustine in perioada 9-11 septembrie 2019

Înscrierile se fac la Secretariatul facultății în perioada 26 august - 6 septembrie 2019

 1. Cerere de înscriere la examen. Formularul se completează și se semnează de către absolvent și se avizează de îndrumătorul de proiect.
 2. Adeverință de predare a proiectului de diplomă, eliberată de secretarul comisiei de examen. Fiecare student va preda secretarului comisiei de examen, conform programarii de mai jos, un exemplar de PD finalizat, atât în format tipărit cât și format electronic (fișier PDF sau Microsoft Word). După primirea și verificarea integrității proiectului, secretarul comisiei va elibera dovada primirii lucrării. Tema de proiect cu toate aprobările, va fi inclusă în lucrare, după pagina de titlu.
 3. Fișa de lichidare, completată și semnată (formularul se obține de la secretariatul facultății, personal).
 4. Copie carte de identitate.
 5. Două fotografii recente, pe hârtie fotografică color, MATĂ, format 3x4 cm.
 6. Referatul cadrului didactic îndrumător va fi în plic, predat la înscriere.
 7. Declarația de originalitate a proiectului de diplomă.
 8. Chestionar Angajabilitate (Fiecare student din an terminal are în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/ un buton denumit Chestionar Angajabilitate care îl duce la chestionarul pe care trebuie să îl completeze si sa il tipareasca).

Nu vor fi înscriși absolvenții care nu au la dosar diploma de bacalaureat și foaia matricola în original sau nu au achitat taxele integral.

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de diploma este individuală şi personală.

Informatii utile: Fiecare absolvent trebuie să depună la Secretarul de Comisie, următoarele documente:

 1. Proiectul de diplomă;
 2. Tema de proiect cu toate aprobările, ce va fi inclusă în lucrare după pagina cu titlul proiectului;
 3. Declarația de originalitate a proiectului de diploma ce va fi inclusă în lucrare după pagina cu tema de proiect;
 4. Referatul cadrului didactic îndrumător va fi într-un plic ce va fi inserat in lucrare;
 5. CD- cu lucrarea in formă finală

Secretarul de comisie va elibera o adeverință de predare a proiectului de diplomă, pe care studentul o va depune împreuna cu celelalte acte la Secretariat.

Toate documentele aferente înscrierii pentru sustinerea examenului de diplomă se regasesc pe site-ul Facultatii:https://energ.pub.ro/documente_proiect.html

COMISII DE DIPLOMĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 (descarca)

Regulamente

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare astudiilor (examene de absolvire, diplomă si disertaţie)