Burse ERASMUS+

Anunt test lingvistic – mobilitati Erasmus

Studenţii care doresc să susţină testul de competenţă lingvistică în cadrul Departamentului de Comunicare în Limbi Moderne (FILS-UPB), in vederea inscreierii la concursul de selecţie pentru bursele de mobilitati Erasmus+, sunt rugaţi să acceseze formularul de inscriere.

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA TESTULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU CANDIDAŢII LA MOBILITĂŢI ERASMUS DIN CADRUL UPB – MARTIE 2020
BURSE ERASMUS+
2019-2020

În data de 21.10.2019, ora 11:00, se va organiza, în sala EI 106, interviul concursului de selecţie pentru bursele Erasmus+ pentru anul universitar 2019-2020.

Criteriile de eligibilitate sunt:

 1. cunoaşterea limbii engleze sau a ţării gazdă;
 2. media generală din anii anteriori > 8.00, pentru mobilităţile de studiu de instruire;
 3. acumularea tuturor punctele de credit aferente activităţilor din planul de învăţământ pentru semestrele anterioare efectuării mobilităţii
 4. student al UPB, cu excepţia celor înmatriculaţi în anul I al ciclului de licenţă.

În vederea participării la concursul de selecţie, studenţii vor depune la dl. prodecan Ion Triştiu (biroul EI 116), până la data de 18.10.2019, un dosar ce cuprinde următoarele documente:

 • cerere (adresată decanului) de înscriere la concursul de selecţie, în care se menţionează şi tipul de mobilitate dorit;
 • scrisoare de motivaţie;
 • Curriculum Vitae;
 • copie CI;
 • situaţia şcolară a semestrelor anterioare, obţinută de la secretariatul facultăţii (o simplă cerere cu mediile, cu confirmarea faptului că studentul este integralist, este suficientă);
 • document care să justifice cunoaşterea unei limbi străine, eliberat de Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne (DCLM) din cadrul FILS-UPB sau de o altă instituţie abilitată; nivelul de cunoaştere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2; studenţii care doresc să susţină testul de competenţă lingvistică în cadrul DCLM sunt rugaţi să se înregistreze la dl. prodecan Ion Triştiu până la data de 07.10.2019;
 • copii ale unor diplome de premii ştiinţifice (dacă există);
 • dovada unei activităţi internaţionale (dacă există).

Informaţii despre programul Erasmus+ se pot obţine de pe pagina web: http://www.upb.ro/program-erasmus-llp.html


Decan

Prof. dr. ing. Horia Necula