Nr. crt. Domeniul de licență Specializarea / Program de studii universitare de licență Situație actuală

Acreditare / Autorizare provizorie
Calificativ Formă învățământ Număr credite Evaluare 1 Evaluare 2 Nr. max. studenți HG 158 / 29.03.2018, publicată în M.O.R. nr. 313 / 10.04.2018
Data evaluării (decizie ARACIS) / Scop (AP, A, EP) Nr. max. studenți Data evaluării (decizie ARACIS) / Scop (AP, A, EP) Nr. max. studenți1. Inginerie Energetică Energetică și tehnologii nucleare A încredere IF 240 18.02.2010 / 2006 A 50 27.05.2015 / 214 EP 50 50
Energetică și tehnologii de mediu A încredere Certificat EUR-ACE IF 240 29.06.2017 EP cu schimbarea denumirii nr. crt. 2 din tabel 90

90

Energetică și tehnologii informatice AP încredere IF 240 24.05.2018 / AP 60
60 60

Hidroenergetică A încredere IF 240 25.11.2010 / 9879 A 60 30.06.2016 EP 90 90

Ingineria sistemelor electroenergetice A încredere IF 240 29.07.2007 / 4380 A 65 27.05.2015 / 3783 EP 65 65

Managementul energiei A încredere IF 240 25.11.2010 / 9879 A 60 30.06.2016 EP 90 90

Termoenergetică A încredere IF 240 25.11.2010 / 9879 A 60 24.11.2016 EP 60 60

2. Ingineria Mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A încredere IF 240 17.12.2009 / 298 A 60 27.05.2015 / 3783 EP 75 75