Header image

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Universitatea din Pitești, lansează, începând cu data de 10 iulie 2019, implementarea proiectului „PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)” conform Contractului de Finanţare nr. 51672/09.07.2019 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman.

Despre noi

Grupul țintă este format din: ➢ 420 de studenți, în special cei dezavantajați și care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația romă, din mediul rural și studenți netradiționali. Aceștia vor participa la programe antreprenoriale, remediale, servicii de consiliere și orientare profesională, primind bursa Student Antreprenor. ➢ 75 de cadre didactice din învățământul superior și personal implicat în dezvoltarea de programe de studii din învățământul terțiar universitar și care vor participa la programe de perfecționare profesională. ➢ 50 de elevi de liceu proveniți din medii dezavantajate implicați în activități de conștientizare: vizite la cele două universități partenere și sesiuni de informare și conștientizare.

Astfel, proiectul își propune să răspundă unor provocări cu care se confruntă sistemul de învățământ superior din România, în contextul mai larg al accesului, calității și echității.

Read More
Image

Anunturi

Anunt demarare proiect PISA.

Anunț de selecție a candidaților pentru grupul țintă în cadrul Proiectului PISA.

Anunț 2 - 26.09.2019

Anexa 3a - Fișa aplicantului student

Calendarul procesului de selectie studenti

Anunt pentru depunerea dosarului de participare in proiectul PISA

Anunt prelungire termen dosar

Lista studenților din facultatea de Energetică declarați eligibili pentru proiectul PISA

Anunt semnare contract

Activitati

...

Cursuri

...

Persoana de contact

Constantin DRAGOI
Prodecan
Facultatea de Energetica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

constantin.dragoi@upb.ro