Rezultate:

Raport ştiinţific nr. 1 la contractul nr.51/2017

Modelul matematic ce descrie procesul de absorție a dioxidului de carbon în soluție de alcanolamină este construit pe următoarele ipoteze simplificatoare (Gaspar and Cormos, 2012, Cormos and Gaspar, 2012):

  • curgerea fluidelor este de tip piston (parametri constanți pe secțiunea radială);
  • ambele faze (lichid şi gaz) sunt considerate amestecuri ideale;
  • coloana de absorbţie este operată adiabatic;
  • vitezele de circulație ale celor două faze sunt constante;
  • reacția chimică are loc doar în faza lichidă;
  • căderea de presiune de-a lungul absorberului este neglijabilă;
  • solubilitatea dioxidului de carbon în faza lichidă respectă legea lui Henry.  (... mai mult)

Raport ştiinţific nr. 2 la contractul nr.51/2017

Obiectivul celei de-a doua etape a proiectului CHEMCAP a constat în realizarea instalaţiei pilot de captare CO2 îmbunătăţită din perspectiva indicatorilor de performanţă: eficienţă de captare CO2, grad de încărcare cu CO2 al soluţiei bogate (la ieşire din coloana de absorbţie), raportul L/G (debit de solvent raportat la debit de gaze de ardere), recuperarea unei cote mai mari de căldură de la solventul sărac cu CO2 (la ieşire din coloana de desorbţie), intensificarea transferului de masa dintre cele două faze: lichidă şi gazoasă.  (... mai mult)