Plan de lucru:

I. Bilanţul materie-energie al instalaţiei pilot ASFC în vederea deteminării principalelor consumuri de materiale (de exemplu, solvenţi utilizaţi în procesul de captare CO2, substanţe chimice precum NaOH utilizat în procesul de desulfurare, apă rece utilizată) şi de energie (de exemplu: abur, electricitate, gaz natural, lignit)

a) Studiu numeric şi experimental pentru realizarea bilanţului materie-energie pe instalaţia pilot ASFC luând în considerare unităţile de desulfurare, de desprăfuire, pompe, ventilatoare gaze etc.;

b) Studiu experimental pentru măsurarea emisiilor (CO2, CO, NOx, SO2, PM, O2) în diferite puncte ale traseului de evacuare (inainte/după procesul de desulfurare; înainte şi după procesul de absorbţie CO2);

c) Studiu experimental şi numeric pentru realizarea bilanţului de materiale şi fluxuri energetice în cadrul procesului de captare CO2 prin absorbţie chimică (evidenţierea fiecărui echipament: coloana de absorbţie/desorbţie, schimbătoare de căldură, pompe, compresor)

II. Studiu experimental şi numeric de evaluare a procesului de captare CO2 prin absorbţie chimică în condiţiile parametrilor optimi stabiliţi anterior pentru ASFC

a) Analiza termodinamică şi cinetică pentru modelarea matematică a procesului de captare CO2 prin absorbţie-desorbţie. Corelarea transferului de masă şi căldură în gaz-lichid într-un ciclu de absorbţie-desorbţie CO2, aspecte privind intensificarea procesului;

b) Stabilitatea şi dinamica transferului de masă în gaz-lichid pentru diferiţi solvenţi chimici respectiv umpluturi structurate diferite;

c) Testarea experimentală în coloanele de absorbţie-desorbţie a diferitelor umpluturi structurate la modificarea tipului de solvent;

d) Optimizarea parametrilor de proces ai instalaţiei demonstrator pilot ASFC cu captare CO2 prin absorbţie chimică: consum de energie, debite necesare de solvenţi chimici, etc.

e) Validarea experimentală a modelului matematic;

f) Diseminarea informaţiei prin publicări în reviste internaţionale, participări la congrese internaţionale; workshop, stagii de ceretare

III. Optimizarea multicriterială a pilotului demonstrator prevăzut cu captare CO2 prin absorbţie chimică

a) Evaluarea tehnico-economică a pilotului demonstrator ASFC cu captare CO2 după diferite criterii: grad de încărcare soluţia săracă/bogată, raportul L/G, penalitatea energetică, costul actualizat al energiei electrice, cheltuielile de capital, cheltuielile de operare-mentenanţă, costul CO2 actualizat;

b) Analiza de sensibilitate a criteriilor de cost şi a consumului de energie pentru stabilirea configuraţiei optime a tehnologiei de captare CO2; evaluarea scalabilităţii tehnologiei pilot ASFC cu captare CO2