Optimizarea şi validarea instalaţiei pilot demonstrativa de captare CO2 utilizând tehnologia prin absorbţie chimică

Proiectul de cercetare propus este de mare actualitate fiind focusat pe reducerea emisiilor de CO2 ca rezultat al proceselor de combustie din centralele termoelectrice, prin analiza integrării post-combustie a procesului de absorbţie chimică în instalaţia de ardere în pat fluidizat circulant (ASFC) existentă în laboratorul coordonatorului. În cadrul acestui proiect de cercetare va fi disponibil laboratorul de analize de mediu complet automatizat în care tehnologia demonstrativă de captare CO2 prin absorbţie chimică operează cu gaze reale produse de către instalaţia pilot ASFC.

Acest lucru va permite validarea experimentală a parametrilor de proces (temperatura, presiunea şi compoziţia gazelor de ardere), precum şi metodele experimentale de măsurare şi de control a fluxurilor.

Principalul obiectiv al proiectului de cercetare constă în stabilirea de proceduri experimentale şi de simulare numerică în vederea optimizării şi validării tehnologiei de captare CO2 prin absorbţie chimică corespunzător cerinţelor impuse de o dezvoltare la scară de laborator (TRL 4). Optimizarea şi validarea integrării procesului de absorbţie chimică CO2 în cadrul instalaţiei pilot ASFC se va concentra pe: reducerea penalităţii energetice; minimizarea debitului de solvent (raportul L/G) necesar la dimensionarea mai multor echipamente; creşterea capacităţii de absorbţie a solventului chimic; reducerea pierderilor de solvent chimic în coloanele de absorbţie-desorbţie; şi evaluarea indicatorilor economici CAPEX, OPEX, costul actualizat al energiei electrice precum şi costul evitat cu emisia de CO2. Acest obiectiv va putea fi atins prin investigarea principalelor caracteristici ale solvenţilor chimici precum: comportamentul acestora în prezenţa căldurii şi a conţinutului de oxigen din gazele de ardere; şi a mecanismului chimic în urma reacţiilor dintre solvenţii chimici şi componentele acide din gazele de ardere (SO2 şi NOx) sau particulele de praf (PM10).