Date de identificare

Parteneri consorţiu:

Coordonator: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Director de proiect: Conf.dr.ing. Cristian Dincă

Partener 1: Universitatea Babeş Bolyai
Responsabil: Prof.dr.ing. Călin Cormoş

Tipul proiectului:

PNCDI III - Programme 2 Subprogramme 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – Proiect experimental - demonstrative
 

Titlul proiectului:

Optimizarea şi validarea instalaţiei pilot demonstrativa de captare CO2 utilizând tehnologia prin absorbţie chimică
 

Logo:


 

Contract:

nr. 51/2017
 

Durata:

3.01.2017-29.06.2018
 

Valoare totala a proiectului:

600 000 lei
 

Inceperea proiectului:

3.01.2017
 

Sediul proiectului:

Facultatea de Energetică – Laboratorul de Surse Regenerabile de Energie