Rezultate


O. 1 Creșterea performanței tehnologiei moderne a agentului economic ENET SA Focsani prin optimizarea modului de functionare

L.1.1 Raport de experimentare

L.1.2
Studiu de acoperire optimă a curbei de sarcină termică

Raport privind masuratorile efectuate si a prelucrarii datelor pentru stabilirea curbei de sarcina termica

Diseminare

O. 2 Diversificarea serviciilor oferite de agentul economic pe baza tehnologiei moderne prin trigenerare

L.2.1 Raport privind consumatorul ales şi caracteristicile consumurilor sale de energie

L.2.2
Raport privind stabilirea soluţiei optime

L.2.3
Plan de afaceri pentru implementarea solutiei

O. 3 Transferul de cunostinte în piaţă

L.3.1 Raport activitate cursuri

L.3.2
Suport de curs privind instruirea în vederea aplicării metodologiilor studiate

O.4 Pregătirea practică a studenților masteranzi și doctoranzi la agenții economici pentru facilitarea inserției acestora pe piața muncii.

Pentru activitatea A.4.1: Raport de practică;

Pentru activitatea A.4.2:
Raport de stagiu;

O. 5 Diseminarea rezultatelor proiectului prin articole ce vor fii publicate în reviste de specialitate şi prezentate la conferinţe ştiinţifice, dar mai ales popularizarea către mediul privat al rezultatelor pozitive asupra creșterii competitivității agentului economic ca urmare a implementării tehnologiei moderne.

A.5.1: Pagina WEB;

A.5.2:
3 articole științifice incluse în baze de date internaționale;

A.5.3:
Rapoarte desfăşurare mese rotunde