Prezentare Facultate

Cu o tradiţie de peste 70 de ani, Facultatea de Energetică s-a dezvoltat permanent devenind o şcoală de elită în învăţământul superior tehnic românesc, cunoscută şi recunoscută la nivel naţional şi internaţional, în care se pregătesc anual peste 2000 studenţi. Cele peste 100 de cadre didactice, cu o activitate profesională şi ştiinţifi că recunoscută, contribuie la construirea unor caractere puternice, studenţii noştri fi ind apreciaţi şi recunoscuţi pentru gândirea sistemică şi pregătirea lor completă. 

Energia reprezintă sângele unei economii şi în final al unei civilizaţii. În Epistola întâia către Corinteni Sfântului Apostol Pavel spunea „dacă dragoste nu am, nimic nu sunt”, parafrazând aceasta aserţiune Marin Preda îşi încheia romanul „Cel mai iubit dintre pământeni” cu cuvintele „dacă dragoste nu e nimic nu e”, credem că putem spune la rândul nostru „fără energie nimic nu e”. 

Departamente

Departamentul Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului

Contact: http://www.hydrop.pub.ro/

Departamentul Producere si Utilizare a Energiei

Contact: http://www.dpue.energ.pub.ro

Departamentul Sisteme Electroenergetice

Contact:http://el.poweng.energ.pub.ro/