Studii Universitare de Licenta (4 ani)

Pregatirea fundamentală şi de specialitate a studenţilor din facultate este asigurată prin planurile de învăţământ aprobate de senatul universităţii.

În cadrul primilor doi ani de studiu din ciclul I, planurile de învăţământ ale celor patru domenii sunt comune în proporţie de 80% şi urmăresc asigurarea unei pregătiri de bază, specifică învăţământului superior tehnic în profilul facultăţii, prin cursuri de matematică, fizică, metode numerice de calcul, mecanică, electronică, termodinamica. În aceiaşi perioadă, studenţii îşi însuşesc cunoştinţe generale tehnici şi limbaje de programare, şi cunoştinţe de limbi străine.

Domeniile de studii cuprind mai multe specializări, în cadrul cărora studenţii urmează cursuri obligatorii ce definesc profilul de bază al specializării cât şi cursuri opţionale care oferă posibilitatea individualizării pregătirii de specialitate prin discipline specifice în planurile de învăţământ ale anilor III şi IV. Specializările oferite de facultatea de Energetica sunt: Energetica si Tehnologii Nucleare, Hidroenergetica, Ingineria Sistemelor Electroenergetice, Managementul Energiei, Termoenergetica, Inginerie Economica in domeniul Electric, Electronic si Energetic, Informatica Industriala, Ingineria si Protectia Mediului in Industrie.

Detalii despre admiterea la licenţă se găsesc aici

Lista Programelor de Studiu de Licenta

Domeniul Inginerie Energetica

Prescurtare Nume program studiu Planuri
invatamant
Anul I - Inginerie Energetica
ETN Anul IV - Energetica si Tehnologii Nucleare
HE Anul IV - Hidroenergetica
ISE Anul IV - Ingineria Sistemelor Electroenergetice
ME Anul IV - Managementul Energiei
TE Anul IV - Termoenergetica

Domeniul Ingineria Mediului

Prescurtare Nume program studiu Planuri
invatamant
IM Anul IV - Ingineria si Protectia Mediului in Industrie

Domeniul Inginerie şi Management

Prescurtare Nume program studiu Planuri
invatamant
IMg Anul IV - Inginerie Economica in domeniul Electric, Electronic si Energetic

Domeniul Stiinte Ingineresti Aplicate

Prescurtare Nume program studiu Planuri
invatamant
II Anii III, IV -  Informatica Industriala