Avizier Electronic

Compania SC Ursus Breweries SA sponsorizează Facultatea de Energetică în cadrul programului “Bursa URSUS – Studenti pentru Comunitate” prin acordarea unui număr de 2 burse în valoare de 400 lei pe luna, timp de 9 luni.

Participarea şi înscrierea la concurs:

La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul să participe studenţii Facultăţii de Energetică din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, din anul 1 nivel master şi studentii aflaţi în anul 2 sau 3 nivel licenţă.

 Bursierii nu au nici o obligaţie contractuală faţă de S.C. URSUS BREWERIES S.A. ce a oferit sponsorizarea. În mod excepţional, poate fi solicitată participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de presă pentru a vorbi despre programul de burse URSUS, participare care va fi stabilită de comun acord.

La concurs pot participa doar studenţii români, integralişti, care au obtinut în semestrul precedent desfăşurării concursului minimum media 8 şi care au o conduită academică demonstrată printr-o scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar.

 Studenţii care se vor înscrie la concurs vor prezenta următoarele documente:

a) Cerere tip adresată Facultăţii de Energetică;

b)   Adeverinţă din partea facultăţii care atestă media generală pe ultimul semestru încheiat;

c)    Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar;

d)   Curriculum Vitae;

e)   Scrisoare de motivare în care studentul trebuie să prezinte:

  • organizaţiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a făcut parte pe perioada studiilor universitare;
  • poziţia ocupată (ex. coordonator departament/vice-preşedinte/preşedinte) în cadrul acestora şi în ce perioadă;
  • activitatea desfăşurată în cadrul acestora (ex. voluntar/coordonator/iniţiator), proiecte coordonate şi/sau iniţiate şi/sau în care a fost implicat în cadrul acestor organizaţii şi rezultatele acestor proiecte;

f)    Participarea în cadrul proiectelor de implicare în comunitate menţionate în scrisoarea de motivare trebuie confirmate prin adeverinţe depuse în original.

Termenul limita de depunere a dosarelor este data de 28 februarie 2020, ora 14:00.

 Documentele de mai sus se depun online la  adresa de mail decanat.energetica@gmail.com şi în dosar de plastic cu şină, la sediul Decanatului Facultăţii de Energetică.

BURSE SOCIALE – 2019/2020

Documentaţia privind acordarea burselor sociale pentru anul universitar 2019-2020 se gaseste la sectiunea Studenti/Burse

Anunt test lingvistic – mobilitati Erasmus

Studenţii care doresc să susţină testul de competenţă lingvistică în cadrul Departamentului de Comunicare în Limbi Moderne (FILS-UPB), in vederea inscreierii la concursul de selecţie pentru bursele de mobilitati Erasmus+, sunt rugaţi să acceseze formularul de inscriere11 februarie - ziua internationala a femeilor de stiinta

Rezultate concurs validate in Senat

Concurs pentru functia de Decan mandatul 2020-2024

CANDIDATI INSCRISI

Lăcrămioara Diana ROBESCUPlan managerialCurriculum Vitae
Ion TRIȘTIUPlan managerialCurriculum Vitae


METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI PUBLIC DE OCUPARE A FUNCTIEI DE DECAN LA FACULTATILE DIN UPB PENTRU MANDATUL 2020 - 2024

Calendarul de desfasurare a concursului public de ocupare a functiei de decan la facultatile din UPB, mandatul 2020 - 2024, etapa a II-a


Concurs pentru functia de Decan mandatul 2020-2024

CANDIDATI INSCRISI ETAPA A II-A

Alexandru MARIN
Plan managerialCurriculum Vitae


Avizarea candidatilor din etapa II in Consiliul facultatii va avea loc in data de 30.01.2020, ora 12:00, sala EH 017.


APPLY FOR THE MARCH SESSION

APPLY HERE

THE ATHENS PROGRAMME

The ATHENS week was established with the support of the European Communities SOCRATES Programme receiving an annual subsidy of 50 000 Euros from 1997-2001. Today, the Programme is mainly founded by contributions from the member institutions.
The ATHENS Programme is aimed at carrying out intensive specialization courses, given at each member institution during one or two defined periods ("Sessions") of the academic year (November and March), enabling students to attend one of the courses offered by the network universities during 7 days.
This experience, in many cases, gives students the desire to carry out studies of a longer duration (MSc and PhD levels) at an institution different from their home institution and thus facilitates exchanges between students of the major European technological institutions.

COURSES

The ATHENS week permits participants from different institutions to take short courses of a high scientific level and to mix with students of different nationalities and backgrounds. About 60 courses are offered at each ATHENS Session and cover a wide range of thematic, from engineering to social sciences. The objective is to give students a brief immersion in another European education system. List of courses offered for the next Session .

HOUSING

Institutions organising courses will make the necessary housing arrangements for participating students who desire lodging during a Session (please complete the questions concerning this item on the ATHENS application form). Housing and living costs will be kept to a minimum. As a result, students requesting such local housing, must expect to find very “simple” forms of lodging. Once reservations have been made for students in local housing, these reservations cannot be changed except for major reasons.

GENERAL RULES OF THE PROGRAMME

ParisTech is the General Coordinator of the ATHENS Programme. All students commit themselves to respect the ParisTech general rules.
Click here to read more

COSTS

The costs are of four types: • travelling costs; • housing costs; • meals; • social and cultural "European Dimension" activities. No charge is made to students to follow a course. Travel, living, meals and European Dimension activities costs are, however, the responsibility of the participating students and their home institution. Interested ATHENS candidates should consult the international office at their home institution in order to obtain information on possible local bursaries or financial aid offered.

DETALII

Pentru a aplica la acest program este obligatoriu ca studentii sa parcurga etapele de mai jos:
- Accesarea site-ului Athens și crearea unui cont pentru selectarea universității și a cursurilor pe care studentii doresc sa le urmeze http://athensnetwork.eu/
- Descarcarea formularului de inregistrare si a formularului Student Commitment, pe care trebuie sa le prezinte la Directia Relatii Internationale (cladirea Rectorat, et. 3, camera 310) pana la data de 28 Ianuarie 2020;
- Nivel minim de cunoastere a limbii engleze B2.