Modele Fisa Disciplina

Instructiuni de completare a fiselor de disciplina

Formularele pentru fisele de disciplina pe specializari sunt elaborate conform Metodologiei de implementare a Cadrului National al Calificarilor din Invatamantul Superior 

Anexa la Ordinul MECTS privind implementarea Cadrului National al Calificarilor din Invatamantul Superior

Model "Fisa disciplinei" la studii licenta

NU SE INTERVINE IN CAMPURILE DEJA COMPLETATE!!!!

Model "Fisa disciplinei" la studii Masterat

NU SE INTERVINE IN CAMPURILE DEJA COMPLETATE!!!!