Proiecte de cercetare

PN-III-CEI-BIM-PM – 3. Energy, environmnet and climate change

 • Title: Contactor membrane coupled with the chemical absorption process for capturing CO2 generated by power plants - MEMCAP
 • Project manager: Prof. dr. ing. Cristian DINCA (University POLITEHNICA Bucharest, Romania)
 • Partner: Prof. Eric FAVRE (University Lorraine, France)
 • Period: 2019 - 2020
 • Abstract: In the context of reducing greenhouse gas emissions, and in particular CO2 emissions generated by the energy industry but also by the industrial environment (cement, glass, steel, etc.), the current project aims to use the coupling between the contactor membrane and the chemical absorption process (hybrid mode). The objective of this project is to intensify the mass transfer between the gas phase and the liquid phase using hollow fiber membranes, the chemical solvent being regenerated in a regeneration column. For each type of chemical solvent (ammonia, or amine mixture) used the followings indicators such as: maximum absorption rate, volatilization, CO2 partial pressure at equilibrium, energy consumption for solvent regeneration, etc., will be determined. Also, for each type of solvent membrane (polypropylene, polytetrafluoroethylene, etc.) used will be determined experimentally and numerically (using programs such as Aspen Plus or ChemCAD) the CO2 capture efficiency. The purpose of the study is to integrate the hybrid module into the pilot fluidized bed combustion plant in order to limit solvent losses and reduce the energy penalty under real conditions imposed by the composition of the combustion gases and process parameters (pressure, temperature). The final result of the project will consist in the optimization of the process parameters of the hybrid module from the perspective of its integration in energy processes.
 • E-mailcrisflor75@yahoo.com
 • WEB: http://www.energ.pub.ro/proiecte_cercetare/memcap/index.html

SMART AND LOCAL RENEWABLE ENERGY DISTRICT HEATING AND COOLING SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE LIVING - WEDISTRICT
 • Call: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020
 • Topic: LC-SC3-RES-8-2019
 • Type of action: IA
 • Project number: 857801
 • Implementation period: 2019 – 2023 (42 months)
 • UPB Budget: 1,276,094 EUR
 • Consortium: 22 partners / 11 countries
 • Project Coordinator: ACCIONA Engineering (Spain)
 • UPB Coordinator: Faculty of Power Engineering (Assoc. Prof. Constantin IONESCU, Ph.D.)
 • Brochure
 • Email: cristi.ionescu@energy.pub.ro
 • WEB: http://www.wedistrict.eu/PNCDI III- HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI ŞI CLIMEI – aconim HORESEC
 • Contract: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404 / 31PCCDI/2018
 • Responsabil proiect: Gheorghe LAZAROIU (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Durata33 luni
 • Valoare totala a proiectului: 5 287 500 lei
 • Inceperea proiectului...
 • Sediul proiectului: Facultatea de Energetica, Laboratorul de Sisteme de Programare pentru Modelare si Simulare
 • Obiectiv: Dezvoltarea de noi instrumente, metode, modele şi tehnologii, prin care, pe baza evaluării impactului creşterii ponderii SRE în producţia de energie şi a dinamicii raportului dintre energia termică și electrică pentru o minimizare a costurilor si maximizare a eficientei. Proiectul urmează să prezinte soluții testate pe o instalaţie pilot pentru adaptarea sistemului SRE, la dinamica creşterii energiei regenerabile în producţia totală de energie, inclusiv prin soluţii de stocare pe termen lung..
 • E-mailglazaroiu@yahoo.com
 • WEBhttp://www.spms.energ.pub.ro/HORESEC/index.html

Horizon 2020 - Regenerabile in retele electrice stabile (Renewables in a Stable Electric Grid)
 • Contract: H2020-LCE-2016-RES-CCS-RIA
 • Director: Lucian TOMA (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Durata1.10.2016-30.09.2019
 • Valoare totala a proiectului: .... lei
 • Inceperea proiectului1.10.2016
 • Sediul proiectului: Facultatea de Energetica, Laboratorul de Retele Electrice Inteligente
 • Obiectiv: RE-SERVE urmărește să dezvolte tehnici și soluții pentru reglajul frecvenței și al tensiunii ca servicii de sistem, în sistemele electroenergetice, respectiv de a adapta codurile unificate pan-Europene în condițiile creșterii producției de energie electrică din surse regenerabile până la 100%. Controlul aproape în timp-real va fi asigurat prin tehnologii inovative ICT bazate pe comunicația 5G. Se dezvoltă scenarii ca bază de analiză. Indicatorii de performanță pentru noile mecanisme de control vor fi evaluați prin integrarea tehnologiei 5G în simulatoarele în timp-real.
 • E-maillucian.toma@upb.ro
 • WEBhttp://re-serve.eu/

PNCDI III – Optimizarea şi validarea instalaţiei pilot demonstrativa de captare CO2 utilizând tehnologia prin absorbţie chimică
 • Contract: nr. 51/2017
 • Director: Cristian DINCA (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Durata: 3.01.2017-29.06.2018
 • Valoare totala a proiectului: 600 000 lei
 • Inceperea proiectului: 3.01.2017
 • Sediul proiectului: Facultatea de Energetica, Laboratorul de Surse Regenerabile de Energie
 • Obiectiv: Principalul obiectiv al proiectului de cercetare constă în stabilirea de proceduri experimentale şi de simulare numerică în vederea optimizării şi validării tehnologiei de captare CO2 prin absorbţie chimică corespunzător cerinţelor impuse de o dezvoltare la scară de laborator (TRL 4). Optimizarea şi validarea integrării procesului de absorbţie chimică CO2 în cadrul instalaţiei pilot ASFC se va concentra pe: reducerea penalităţii energetice; minimizarea debitului de solvent (raportul L/G) necesar la dimensionarea mai multor echipamente; creşterea capacităţii de absorbţie a solventului chimic; reducerea pierderilor de solvent chimic în coloanele de absorbţie-desorbţie; şi evaluarea indicatorilor economici CAPEX, OPEX, costul actualizat al energiei electrice precum şi costul evitat cu emisia de CO2. Acest obiectiv va putea fi atins prin investigarea principalelor caracteristici ale solvenţilor chimici precum: comportamentul acestora în prezenţa căldurii şi a conţinutului de oxigen din gazele de ardere; şi a mecanismului chimic în urma reacţiilor dintre solvenţii chimici şi componentele acide din gazele de ardere (SO2 şi NOx) sau particulele de praf (PM10).
 • E-mailcrisflor75@yahoo.com
 • WEB: http://www.energ.pub.ro/proiecte_cercetare/chemcap/index.htmlPentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Procese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor – PROVED
 • Logo
 • Contract: 78/08.09.2016
 • Director: Tiberiu APOSTOL (Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Romania)
 • Durata: 5 ani (2016-2020)
 • Valoare totala a proiectului: 10.666.000,00 lei
 • Inceperea proiectului: Septembrie 2016
 • Sediul proiectului: Facultatea de Energetica, Departamentul de Producere si Utilizare a Energiei
 • Obiectiv: “Procese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor – PROVED” constă în creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI între Universitatea Politehnica din Bucureşti şi mediul privat prin realizarea unei eco-tehnologii de valorificare energetică a deşeurilor municipale şi obţinerea unui Combustibil Derivat din Deşeu (CDD), a unei tehnologii de producere a unui gaz cu proprietăţi combustibile superioare (biogaz), a unei tehnologii inovative de gestionare şi tracking a deșeurilor cu măsurarea efectelor complexe (sociale, mediu, economice) precum şi a unui sistem avansat de depoluare a levigatului rezultat de la depozitele de deşeuri.
 • E-mailtiberiuapostol80@gmail.com
 • WEBhttp://www.proved.ro/index.htmlPentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Producţia de BIOcombustibili prin metode iNOVatoare de PIROliză /gazeificare şi TEHnologii avansate - Un Program Dedicat Recrutării și Formării Tinerilor Cercetători Români în Domeniul Energiei şi Produselor din Biomasă (BIONov-PyroTECH)
 • Contract: 37_768/2016
 • Director: Dorin BOLDOR (Louisiana State University, USA)
 • Durata: 4 ani (2016-2020)
 • Valoare totala a proiectului: 8.974.823 lei
 • Inceperea proiectului: Septembrie 2016
 • Sediul proiectului: Facultatea de Energetica, Departamentul de Producere si Utilizare a Energiei
 • Obiectiv: Crearea unui nucleu de cercetare competitiv internațional în cadrul Universitatii POLITEHNICA din București în domeniul producerii de biocombustibili și energie verde pe baza expertizei de cercetare dezvoltate în SUA, cu acces direct la instalații și tehnologii de ultimă generație, care va constitui baza viitoarelor cariere ale tinerilor cercetători.
 • E-mail: bionov.pyrotech@gmail.com
 • WEB: http://bionovpyrotech.energ.pub.ro/index.html


BRIDGE GRANT – TRANSFER DE CUNOAȘTERE LA AGENTUL ECONOMIC
 • Contract: .../2016
 • Director: Eduard MINCIUC (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Durata: 3 ani (2016-2018)
 • Valoare totala a proiectului:460.000 lei
 • Inceperea proiectului: Octombrie 2016
 • Sediul proiectului: Facultatea de Energetica, Departamentul de Producere si Utilizare a Energiei
 • Obiectiv: Creşterea performanţelor tehnologiei moderne de producere a energiei electrice şi termice, existente la agentul economic ENET SA Focşani prin transfer de informaţii şi knowhow de la cercetători la specialiştii ce operează echipamentele centralei.
 • E-mail: eduard.minciuc@energ.pub.ro
 • WEB: http://www.energ.pub.ro/proiecte_cercetare/bgcoten/index.html


PROGRAMUL RO 06 – Energie Regenerabilă RONDINE derulat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 - "Intelligent Energetic System in Protected Areas"
 • Contract: 528/2015
 • Promotor proiect: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Responsabil din partea UPB: Georgiana DUNCA
 • Durata: 17 luni (2015-2017)
 • Valoare totala a proiectului: 2.746.371 lei
 • Buget UPB: 88.166 lei
 • Inceperea proiectului: Noiembrie 2015
 • Sediul proiectului: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași / Facultatea de Energetica, Departamentul de Hidraulică, Mașini hidraulice și Ingineria Mediului
 • Obiectiv: Analizarea, dezvoltarea și testarea unui sistem de management inteligent al energiei, care va cuprinde mai multe surse de energie regenerabilă, destinat alimentării cu energie electrica a consumatorilor izolați situați în arii naturale protejate. 
 • E-mail: georgianadunca@yahoo.co.uk
 • WEB: http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-proiect-s.e.i.-in-arii-protejate


Solutii de extindere a cotei de integrare a surselor de energie regenerabila conectate la reteaua electrica (ESERCON)
 • Director: George Cristian LAZAROIU (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Valoare totala a proiectului: 60.000 lei


FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE REMEDIERE A SITURILOR POLUATE CU PRODUSE PETROLIERE UTILIZÂND MODELUL SURSĂ-CALE-RECEPTOR ŞI ANALIZA COST-BENEFICIU
 • Director: Diana Mariana COCARTA (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Valoare totala a proiectului: 263.250 lei


REOMETRIA FLUIDELOR COMPLEXE IN PREZENTA SUPRAFETELOR STRUCTURATE
 • Director: Corneliu BALAN (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Valoare totala a proiectului: 309.292 lei


Vector energetic inovativ hidrogen-biomasa solida
 • Director: Gheorghe LAZAROIU (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Valoare totala a proiectului: 246.845,94  lei


TURBINE hidraulice transversale pentru picosisteme bazate pe energii regenerabile ( PICOTURB)
 • Director: Andrei DRAGOMIRESCU (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Valoare totala a proiectului: 70.000  lei


Dinamica bulelor cavitationale generate cu pulsuri de ultrasunete focalizate de mare intensitate
 • Director: Emil BRUJAN (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Valoare totala a proiectului: 216.674,75  lei


Strategii de conducere bazate pe tehnici de control avansat pentru optimizarea performantelor statiilor de epurare a apelor uzate si reducerea consumurilor energetice.
 • Director: Diana ROBESCU (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Valoare totala a proiectului: 70.000  lei


Cladiri inteligente cu consum foarte redus de energie
 • Director: Adrian BADEA (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Valoare totala a proiectului: 378.835  lei


Optimizarea tehnico-economica si a impactului asupra mediului a integrarii tehnologiilor CCS in centralele electrice pe combustibili fosili solizi si surse energetice regenerabile
 • Director: Cristian DINCA (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Valoare totala a proiectului: 698.563  lei


Linie tehnologica operationala pentru conversia deseurilor in gaz de sinteza superior si producere de energie electrica
 • Director: Cosmin MARCULESCU (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Valoare totala a proiectului: 834.936  lei


ACUMULATOR REDOX CU CAPACITATE DE INCARCARE RAPIDA, CA SURSA PRINCIPALA DE ENERGIE PT. AUTOVEHICULELE ELECTRICE - EV-BAT
 • Director: George Cristian LAZAROIU (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Valoare totala a proiectului: 69.908  lei


TABACARIE VERDE - MODALITATI DE VALORIFICARE ENERGETICA A DESEURILOR BIODEGRADABILE - TANGREEN
 • Director: Raluca Catalina MOCANU (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Valoare totala a proiectului: 323.806  lei


INSTALATIE HIBRIDA PENTRU POTABILIZAREA APEI PRIN OSMOZA INVERSA DE PRESIUNE SCAZUTA SI DENITRIFICAREA CU PILE DE BIOCOMBUSTIE A APEI REZIDUALE - IPOIDEN
 • Director: Adrian CIOCANEA (Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Romania)
 • Valoare totala a proiectului: 456.080  lei