Anunturi

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) scoate și în acest an la concurs burse în Germania pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România.

Sunt finanțate cursuri de limbă, cursuri de limbaj de specialitate și civilizație germană, programe de masterat și stagii de cercetare. De asemenea vă ad atenucem la cunoștință, că DAAD finanțează programe desfășurate în limba germană și/sau în limba engleză.

Oferta completă a programelor de burse DAAD România este accesibilă aici: http://bit.ly/BurseDAAD21-22.


REPARTIZAREA PE SPECIALIZĂRI

A STUDENŢILOR DIN ANUL II

ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL INGINERIE ENERGETICĂ


În cadrul domeniului de studiu „Inginerie Energetică” există următoarele specializări: ETI (Energetică și Tehnologii Informatice); ETM (Energetică şi Tehnologii de Mediu);  ETN (Energetică şi Tehnologii Nucleare); HE (Hidroenergetică); ISE (Ingineria Sistemelor Electroenergetice); ME (Managementul Energiei) şi TE (Termoenergetică).

Calendarul procesului de repartizare pe specializări aprobat de BExF din 11.05.2021 prevede:

Data/Intervalul
Ora (limită)
Activitate
24.05.2021 – 27.06.2021
-Depunerea cererilor de către studenți pe platforma Moodle la secţiunea  02-ENERG-2020-Repartizarea studentilor de anul II
11.09.2021 - 13.09.2021
14:00Verificarea de către studenți a situațiilor școlare în baza de date şi semnalarea eventualelor inadvertenţe către Secretariat
la adresa de e-mail
secretariat.energetica@upb.ro
până pe 13.09.2021, ora 14.00
15.09.2021
14:00Afișarea clasamentului a listelor ordonate cu studenții în vederea repartizării la avizier şi pe site-ul facultăţii
15.09.2021 -16.09.2021
14:00Verificarea de către studenți a listelor ordonate şi semnalarea eventualelor inadvertente către Secretariat la adresa de e-mail
secretariat.energetica@upb.ro
până pe 16.09.2021, ora 14.00
17.09.2021
14:00Afișarea listelor cu repartițiile pe specializări la avizier şi pe site-ul facultăţii
20.09.2021
14:00Depunerea contestațiilor la Secretariatul Facultății la adresa de e-mail
secretariat.energetica@upb.ro
21.09.2021
14:00Soluționarea contestațiilor şi afișarea listei finale cu repartițiile pe specializări/în grupe la avizier şi pe site-ul facultăţii

  • Modelul de cerere este disponibil pentru descărcare pe pagina de internet a facultății (Model cerere repartizare specializare 2021).
  • În cererea de repartizare, în dreptul fiecărui program de studii se completează o cifră (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) reprezentând ordinea preferințelor dvs, cifra 1 reprezentând opțiunea cea mai dorită și 7 cea mai puțin dorită. Se recomandă ierarhizarea tuturor celor 7 opțiuni (în ordinea dorită).
  • Cererea, cu dată şi semnătura studentului, se ȋncarcă scanată, ȋn format .pdf, pe platforma Moodle la secţiunea „Repartizare specializări an 2”.
  • Prioritate la repartizarea pe specializări o au studenții integraliști, în ordinea mediilor obținute în primii doi ani de studii (după sesiunea din toamnă), conform opțiunilor exprimate în cererea de repartizare, în limita locurilor disponibile pentru fiecare specializare, și având in vedere posibilitățile și strategia de școlarizare existente în facultate. Pentru studenții cu restanțe repartizarea se va face în funcție de numărul de credite de studiu transferabile acumulate, de media obținută în primii doi ani de studiu și de ierarhia preferințelor.
  • La calcularea mediei pe cei doi ani de studii se vor lua ȋn considerare disciplinele obligatorii şi opţionale. Media se va calcula cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la toate disciplinele prevăzute ȋn planul de ȋnvăţământ (promovate cu note ≥ 5, nepromovate şi a notelor de trei cu care se echivalează disciplinele la care studentul a fost asent).
  • Departajarea studenţilor care au aceeaşi medie se va face ţinând seama de numărul de credite de studiu transferabile obţinute ȋn primii 2 ani.
  • Studenții care nu depun cererea de repartizare până la termenul fixat (27 iunie 2021, ora 14.00), vor fi repartizați din oficiu.

Wetskills Water Challenge

Dacă dorești să experimentezi lucrul într-o echipă internațională și să lucrezi la probleme provocatoare din domeniul apă-energie-hrană în care să-ți prezinți ideile, atunci aceasta este șansa ta!

În perioada 11-23 septembrie 2021 are loc a 5-a ediție a concursului Wetskills Water Challenge, organizat de Wetskills Foundation (Olanda), Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Universitatea POLITEHNICA din București -  Facultatea de Energetică, Universitatea Tehnică de Construcții - Facultatea de Hidrotehnică, Asociația Română a Apei, Apele Române și Ambasa Regatului Țărilor de Jos în România.

În timpul programului de 2 săptămâni, participanții vor lucra în echipe internaționale, multidisciplinare, asupra studiilor de caz puse la dispoziție de companii din domeniu. Finala și premierea  vor avea loc pe 22 septembrie.

Program preliminar

Pentru detalii și înscriere accesați link-ul: https://wetskills.com/event/wetskills-romania-2021/ .

Persoane de contact: prof.dr.ing. Diana Robescu diana.robescu@upb.ro , s.l.dr.ing. Stefan Simionescu, s.simionescu@upb.ro 


BURSA TANARULUI NUCLEARIST

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA, singurul producator romanesc de energie nucleara, are ca priroitate principala identificarea, formarea si retentia unei noi generatii de specialisti, avand in vedere ca resursa umana inalt calificata si asigurarea acesteia reprezinta un factor esential in industria nucleara. In acest sens, SNN lanseaza un program de burse dedicat studentilor din anii universitari III si IV pentru perioada 2021-2023, corelat cu necesarul de personal si specializari estimate a fi necesare in cadrul SNN, pe termen lung, dupa cum urmeaza:

Sediul SNN

Nr. crt.

Categorie de bursieri

Numar de bursieri

Domeniul de activitate

1

Studenti in Anul III

2

Inginerie energetica si tehnologii nucleare

FCN Pitesti

Nr. crt.

Categorie de bursieri

Numar de bursieri

Domeniul de activitate

1

Studenti in Anul III

5

Inginerie energetica si tehnologii nucleare, 2

Automatica, 1

Mecatronica, 2

2

Studenti in Anul IV

2

Automatica

Chimie

CNE Cernavoda

Nr. crt.

Categorie de bursieri

Numar de bursieri

Domeniul de activitate

4

Studenti in Anul III

32

Energetica, 17

Mecanica, 10

Inginerie Economica, 3

Chimie, 2

Programul de burse SNN ofera urmatoarele beneficii studentilor:

  • Oferirea a 41 de burse de studiu in suma de 2300 lei brut/luna pentru studentii in anii terminali
  • Efectuarea programelor de practica profesionala in cadrul SNN asistata de specialistii SNN
  • Posibilitatea obtinerii unui loc de munca in cadrul SNN dupa absolvirea studiilor

Bursierii care vor fi selectati vor incheia contracte de acordare a bursei in acord cu prevederile legale aplicabile in materie.

Mai multe informatii despre programul de burse SNN se pot accesa pe pagina de Internet: https://www.nuclearelectrica.ro/burse/


Avem deosebita plăcere de a vă anunța lansarea celei de-a cincea ediții a proiectului CNFIS-FDI 2021- 0018 „FII ANTREPRENOR 5.0!”, din cadrul Universității POLITEHNICA din București, implementat cu ajutorul Centrului de Antreprenoriat UPBizz și cofinanțat de către Ministerul Educației.

Centrul de Antreprenoriat susține demersurile antreprenoriale realizate de către studenții și absolvenții Universității POLITEHNICA din București, prin crearea unui mediu stimulativ pentru tinerii care doresc să își dezvolte o afacere pe cont propriu, asigurându-le instrumentele educaționale și practice necesare în acest sens.

Proiectul „Fii antreprenor 5.0!” se derulează în perioada Iunie-Decembrie 2021 și vizează facilitarea transferului de cunoștințe teoretice pentru 50 studenți ai universității, prin: organizarea unui curs de competențe antreprenoriale acreditat ANC, dezvoltarea ideilor de afaceri în cadrul sesiunilor de mentorat și, totodată, încurajarea spiritului competitiv prin derularea unui concurs de idei de afaceri.

Având în vedere contextul actual generat de pandemia COVID-19, în cadrul proiectului activitatea de informare a grupului țintă se va desfășura exclusiv în sistem online.

Link formular informare: https://forms.gle/a6z63UKQgLbMsiMF9


CRYSTAL DATA SCIENCE AND DATA ENGINEERING COURSE

(FREE, ONLINE, Summer opportunity)


Crystal System in partnership with Polytechnical University of Bucharest, University of Monterrey and University of Pitesti – have the pleasure to invite you to its Crystal Data Science and Data Engineering course (online) for FREE for Students and Teachers.

Course participants who will participate in the final exam will receive a Certificate, and the best 3-5 participants - valuable prizes* such as Microsoft Surface, tablets, smart watches, Amazon vouchers etc., as well as have the opportunity to be hired at Crystal System or its partners.

This time Crystal is organizing its course as an Intercontinental Digital Program where course participants from Romania and Mexico will have the opportunity to learn together the last cutting-edge technologies in Data Science and Data Engineering (Python, R programming, BigQuery, Apache Beam and many others) from industry experts and become industry-ready Talents.

The course will start in June 2021** and will be held 2 times a week for approximately 2 months in the evening hours after the regular university classes/exam.

* the type of prizes might be changed slightly depending on the Partner University recommendations

**the exact date will be communicated in advance officially after the registration of the course is closed and course participants will be selected (will receive additional notification via email).

*** Crystal System and Partner University administration reserves the right to select course participants whose profile better matches the course knowledge prerequisites.

**** to follow the course an intermediate English level is suggested

Curricula of the Data Science and Data Engineering course:

https://www.crystal-system.eu/crystal-intercontinental-digital-program/

Registration link (Bucharest):

https://survey.crystal-system.eu/index.php?r=survey/index&sid=721354&lang=en

Register and start your Digital Journey with Crystal, earn a Certificate, prize or the opportunity to work in the IT domain!