Admitere 2021 - Licenta

OFERTA EDUCATIONALA

Prescurtare domeniu
Nume Domeniu
Prescurtare
Specializare
Nume Specializare
IEnInginerie Energetica*EIFEnergetica si Ingineria Fluidelor
ETIEnergetica si Tehnologii Informatice
ETMEnergetica si Tehnologii de Mediu
ETNEnergetica si Tehnologii Nucleare
ISEIngineria Sistemelor Electroenergetice
MEManagementul Energiei
TETermoenergetica

*)Studentii vor fi repartizati pe specializarile domeniului Inginerie Energetica la sfarsitul anului II

SESIUNEA III - ADMITERE

În perioada 27 iulie –  27 septembrie 2021 va fi organizată Sesiunea III – Admitere completare,  pentru ocuparea locurilor vacante.

Situația locurilor vacante poate fi vizualizată aici.

În cadrul Sesiunii III, admiterea se face printr-un concurs de dosare, bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3) și desfășurat în trei faze succesive:

Faza I - Înscriere

Faza II – Admitere

Faza III – Validare și înmatriculare

PROGRAMUL COMISIEI LOCALE DE ADMITERE

 • 27 - 30 iulie 2021

Candidații se înscriu pe site-ul https://admitere.pub.ro/.

Dosarele de concurs vor fi verificate de către Comisia Locală de Admitere (CLA) în ordinea înscrierii, iar după ce este declarat pre-admis, candidatul va fi contactat telefonic pentru înmatriculare.

Candidații se pot prezenta la sediul facultății cu dosarele de concurs complete pentru validare și înmatriculare, zilnic între orele 10:00 - 16:00.

 • 2 august- 27 august 2021

Candidații se înscriu pe site-ul https://admitere.pub.ro/.

Dosarele de concurs vor fi verificate de către Comisia Locală de Admitere (CLA) în ordinea înscrierii, iar după ce este declarat pre-admis, candidatul este contactat telefonic pentru înmatriculare.

Candidații se pot prezenta la sediul facultății cu dosarele de concurs complete pentru validare și înmatriculare, conform următorului program:

 • Miercuri, 11 august 2021: 10:00 - 12:00
 • Miercuri, 18 august 2021: 10:00 - 12:00
 • 30 august- 27 septembrie  intre orele 10:00 - 16:00

Candidații se înscriu pe site-ul https://admitere.pub.ro/.

Dosarele de concurs vor fi verificate de către Comisia Locală de Admitere (CLA) în ordinea înscrierii, iar după ce este declarat pre-admis, candidatul va fi contactat telefonic pentru înmatriculare.

Candidații se pot prezenta la sediul facultății cu dosarele de concurs complete pentru validare și înmatriculare, zilnic între orele 10:00 - 16:00.

Faza 1: ÎNSCRIERE

Înscrierea se face ONLINE prin platforma admitere.pub.ro

Componența dosarului de concurs pentru înscrierea în această sesiune este:

 • Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.
 • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.
 • 1 fotografie (tip pașaport/CI, frontal, fundal neutru, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.
 • Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

***Notă

Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2021, dacă liceul nu a eliberat diploma la dataînscrierii, în locul diplomei de Bacalaureat se admite adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă este, și în acest caz, necesarăDocumentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro

 • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (vezi Anx.VII-6) sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă (vezi Anx.VII-7). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro
 • Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate, disciplinele de concurs, facultatea de bază, opțiunile candidatului privind triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi). Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.
 • Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line.

Taxa de inscriere* se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și numele facultatii (Facultatea de Energetică) la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, astfel:

 • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghiseul unei banci), într-unul dintre urmatoarele conturi:

- Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270 CUI 4183199, deschis la Banca Comerciala Româna (BCR) sau
- Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100 CUI 4183199, deschis la Banca Româna de Dezvoltare (BRD)

* Taxa de inscriere este de 125 lei
Candidații care au participat la Sesiunea I și care la sfârșitul acesteia au fost declarați candidați cu barem îndeplinit beneficiază, pentru Sesiunea III, de reducerea taxei de înscriere de la 125 lei la 50 lei.

Faza 2: ADMITERE

Documentele încărcate pe platformă sunt verificate, respectiv validate, de către Comisia Locală de Admitere, în ordinea înscrierii. Candidatul va fi contactat telefonic în cazul în care sunt necesare unele modificări și pentru înmatriculare.

MODUL DE NOTARE

Pentru probele P1 și P2 evaluarea performanțelor candidaților care participă la Sesiunea III și ierarhizarea lor în vederea admiterii se face la alegerea candidaților:

 • pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat ca în sesiunea I (vezi Anexa II-1) - se iau in considerare mediile generale din liceu la disciplinele Matematică și Fizică/Informatică

SAU

 • exclusiv pe baza rezultatelor obținute la Examenul național de Bacalaureat (vezi Anexa II-3) - se iau în considerare notele obținute de candidat la examenul de Bacalaureat, la disciplinele Matematică și Fizică/Informatică

Pentru proba P3 se va utiliza media generală de la Examenul de bacalaureat.

Faza 3: VALIDARE ȘI ÎNMATRICULARE

Validarea dosarului de concurs și înmatricularea se face la sediul facultății.

Documentele ce trebuie depuse fizic la facultate sunt prezentate în Anexa VIII:

 • Diploma de Bacalaureat însoțită de foaia matricolă – în original.

 • Certificatul de naștere al candidatului în copie (candidatul posedă certificatul de naștere în original pentru confruntare)

 • Actul de identitate al candidatului în copie (candidatul posedă actul de identitate în original pentru confruntare)

 • 3 fotografii color, pe hârtie fotografică (tip pașaport/CI, frontal, fundal neutru, recente, identice, dimensiune 3x4 cm).

 • Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat – în original

 • Declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere – în original

 • Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează - în original

 • Dovada achitării taxei de înscriere (125 lei) – pe suport de hârtie

- Taxa se plătește fie online (prin intermediul contului de înscriere) fie prin transfer bancar
 • Dovada achitării taxei de înmatriculare (50 lei) – pe suport de hârtie

- Taxa se plătește fie online (prin intermediul contului de înscriere) fie prin transfer bancar

Taxa de înmatriculare este de 50 lei si se poate achita prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei banci), având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului precum și facultatea la care acesta se înmatriculează (Facultatea de Energetică), într-unul din urmatoarele conturi:

 • Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320 CUI 4183199, deschis la Banca Comerciala Româna (BCR)

sau

 • Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100 CUI 4183199, deschis la Banca Româna de Dezvoltare (BRD)